^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Zwalczanie dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji- Deklaracja Warszawska

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) i jej organizacje członkowskie wzywają Komisję Europejską, Parlament Europejski i Państwa Członkowskie UE do przyjęcia Inicjatywy Drogowej uwzględniając uwagi związków zawodowych w celu skutecznego zwalczania dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji w sektorze transportu drogowego w UE - napisano w Deklaracji Warszawskiej, przyjętej na pierwszym warsztacie organizowanym w ramach projektu finansowanego przez UE pt „ Budowanie przyszłości sektora drogowego przy zaangażowaniu pracowników transportu („Projekt”), który odbył się w dniach się 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie, Polska.

Warsztat obejmował trzy najważniejsza zagadnienia:
- przewóz pasażerów / prezentacja i dyskusja na temat wstępnych wyników prac badawczych dotyczących modeli biznesowych i problemów pracowniczych w sektorze. Prace badawcze są prowadzone przez jednego z ekspertów Projektu wybranych w styczniu 2017 r.
- transport towarowy / ogólna dyskusja dotycząca wyzwań związanych z rynkiem drogowych przewozów rzeczy oraz przyszłej inicjatywy drogowej Komisji Europejskiej;
- agendę cyfrową / przegląd inicjatyw europejskich dotyczących agendy cyfrowej w transporcie drogowym oraz wstępne dyskusje na temat oddziaływania cyfryzacji i zautomatyzowanej jazdy na jakość pracy i kwalifikacje pracowników. Do udziału w tej debacie zostanie oddelegowany drugi ekspert Projektu, który będzie wspierał Sekcję Transportu Drogowego ETF w opracowywaniu jej stanowiska w tej sprawie.
Europejscy związkowcy omówili strategie działania na 2017-2018 rok, przyjęli deklarację w sprawie Europejskiej Inicjatywy Drogowej oraz podjęły decyzję o zorganizowaniu akcji protestacyjnej, która ma się odbyć 26 kwietnia br. przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Deklarację podpisały związki zawodowe afiliowane w strukturze ETF w tym Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.
- Porządek posiedzenia był podyktowany pracami Komisji Europejskiej nad rozszerzeniem dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych o branże transportu drogowego - wyjaśnia Tadeusz Kucharski, przewodniczący KSTD NSZZ „Solidarność”. - Przyjęcie tego dokumentu stworzy warunki do poprawy warunków pracy, płacy i świadczeń socjalnych dla kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Niestety lobby pracodawców domaga się wyłączenia z dyrektywy 96/71/WE pracowników transportu drogowego, na co związki zawodowe nie wyrażają zgody. Dlatego będziemy protestować pod Parlamentem Europejskim i przekażemy posłom postulaty zawarte w naszej Deklaracji Warszawskiej – W Europie Socjalnej konkurencyjność na rynku wewnętrznym nie może być budowana poprzez wyzysk jej obywateli! - tłumaczy Tadeusz Kucharski.
W przyjętym dokumencie związkowcy wzywają m. in. Komisję Europejską do przestrzegania zobowiązań i zapoczątkowania Inicjatywy Drogowej, której celem będzie uproszczenie i doprecyzowanie unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego (m.in. czasu jazdy i odpoczynku, zapewnienia uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy warunków pracy kierowców). Ponadto ETF żąda od Komisji Europejskiej zaproponowania inicjatywy, która zakończy konkurowanie oparte na nielegalnym wykorzystywaniu różnic płacowych w Europie oraz do zwalczania fałszywego samozatrudnienia, co oznacza zapewnienie samozatrudnionym kierowcom takich samych praw i warunków pracy, jak tym pracującym na umowę o pracę.

ZDJĘCIA

Załączniki:
PlikRozmiar 
Pobierz plik (Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf)Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf924 kBUaktualnij plik (Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf) Usuń plik (Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf)

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.