^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Spotkanie związkowców z komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej w Brukseli.

W dniu 24 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Parlamentu Europejskiego z Violeta Bulc Komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej w Brukseli zainicjowane przez ETF – Europejską Federację Pracowników Transportu, w skład której wchodzi także Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.

Polskich Kierowców reprezentowali : Tadeusz Kucharski – Przewodniczący KSTD oraz Tomasz Michalak – Zastępca.

Tematy poruszone:

1.       Pakiet Drogowy - planowana modyfikacja 10 aktów prawnych.

2.       Pojazdy do 3.5 tony – warunki pracy, odpoczynek , dokumenty, nadzór.

3.       Przewozy pasażerskie – odstępstwo 12 dni (odłożony wypoczynek).

4.        Odpoczynki w kabinach pojazdów, odpoczynki tygodniowe.

5.        Umowy o pracę, zatrudnienie i wynagradzanie.

6.        Nieuczciwe praktyki, w tym "fałszywe zatrudnienie", "letter box", nagminne niestosowanie się do Rozporządzenia   561.

7.         Kabotaż, pracownicy delegowani, dumping cenowy.

8.        Dumping Socjalny.

Komisarz zadeklarowała przyjrzeć się szczegółowo przedstawionym  tematom oraz poddać konsultacjom społecznym proponowane zmiany w „pakiecie drogowym”.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.