^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Związkowcy branży transportowej razem przeciwko stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych przez wielu przewoźników i rosnącej liberalizacji przepisów.

Dzisiaj cała ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu) wspiera swoich przyjaciół z transportu drogowego.
Domaga się od Komisji Europejskiej prowadzenia takiej polityki transportowej, która nie będzie ukierunkowana wyłącznie na korzyści dla firm transportowych ale również będzie zdecydowanie działać przeciwko wykorzystywaniu kierowców zawodowych jako taniej siły roboczej.

Tworzone przepisy powinny działać na korzyść transportu, poprawę warunków pracy i płacy ale dla wszystkich uczestników w całym łańcuchu wykonywanych operacji transportowych.
ETF domaga się od Komisji Europejskiej niezwłocznych działań ukierunkowanych na bardziej zdecydowaną koordynację i współpracę między państwami UE w celu lepszego egzekwowania obowiązujących przepisów oraz dokonywanie bardziej rygorystycznych kontroli i w żadnym przypadku zmiękczania istniejących systemów w kwestii delegowania lub odpoczynku kierowców zawodowych.
26 kwietnia w godzinach przedpołudniowych (10:00 do 12:00) na placu Schumana, przed gmachem Komisji Europejskiej ETF zorganizowała pikietę w imieniu europejskich kierowców ciężarówek, kierowców autobusów i autokarów. Uczestnicy z 10 krajów europejskich (Francji, Belgii, Holandii, Polski, Austrii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) przybyło by wykrzyczeć " nie!" do Komisji Europejskiej przygotowującej „Pakiet Drogowy” przewidujący skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku i wydłużenie godzin jazdy kierowcom zawodowym, zaprotestować przeciwko dyskryminacji płacowej
ze względu na narodowość, powiedzieć " nie!" legalizacji dumpingu społecznego w sektorze transportu drogowego w Europie. Tworzenia przepisów, w których bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo NAS wszystkich schodzi na plan dalszy jest nie do zaakceptowania

Koledzy ze związku FNV z Holandii przygotowali happening z udziałem ciężarówki udekorowanej na wzór czasu postoju i odpoczynku jako przestrzeni życia i pracy kierowców zawodowych spędzających wiele dni, tygodni czy miesięcy z dala od domu i rodziny.

Nasza Europa to Europa równych szans, przyjazna, sprawiedliwa i dbająca nie tylko o rozwój, przywileje i płynące z tego tytułu korzyści dla pracodawców i firm transportowych ale przede wszystkim dbająca o prawa i uczciwe traktowanie pracowników bez względu na narodowość.
Innej Europy nie chcemy!!!

ZDJĘCIA

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.