^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania transportu drogowego w krajach Europy centralnej i wschodniej

W dniach 22-23 września 2015 roku odbyło się w Brukseli w siedzibie ETF kolejne robocze spotkanie Sekcji Transportu Drogowego ETF. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”  - przewodniczący Tadeusz Kucharski oraz sekretarz  Gerard Skroński.
Tematem spotkania były bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania transportu drogowego w krajach Europy centralnej i wschodniej oraz kwestie związane z szeroko zakrojoną  kampanią na rzecz poprawy sytuacji kierowców zawodowych realizujących przewozy drogowe nie tylko na terenie UE przy wykorzystaniu wszelkich możliwych działań i środków.
Odbyła się również debata z udziałem Kierownika Działu Transportu przy Komisji Europejskiej Panem Eddy` m Liegeois w sprawie nowelizacji Pakietu Drogowego, który ma wprowadzić niezbędne regulacje dotyczące funkcjonowania transportu drogowego w krajach UE, dostępu do zawodu, kategoryzacji naruszeń do utraty dobrej reputacji, inteligentny elektroniczny tachograf cyfrowy oraz czasu pracy i odpoczynku kierowców.  Projekt ma być gotowy w 2016 r., zaś już od maja trwają w Komisji Europejskiej w powyższej sprawie konsultacje z państwami członkowskimi.
Podobne konsultacje odbywają się również z przedstawicielami strony społecznej, w której pracowników reprezentują związki zawodowe afiliowane w ETF. 

Jak   powiedział przedstawiciel Dyrekcji  Transportu Komisji Europejskiej Eddy Liegeois Pakiet Drogowy będzie składał się z trzech filarów: wspólnych opłat drogowych, swobodnego dostępu do rynku oraz reguł socjalnych. Według wstępnych ustaleń ujednolicone i poszerzone mają zostać kwestie dotyczące szeroko pojętego czasu pracy i wypoczynku, szkoleń i kwalifikacji kierowców zawodowych.

Wątpliwości nasze budzi fakt umieszczenia w znowelizowanym pakiecie około 200 nowych regulacji co może w sposób znaczący wpłynąć na przejrzystość zawartego materiału jak i doprowadzić do niczym nieuzasadnionych nadinterpretacji poszczególnych regulacji oraz około 100 nowych zapisów do kategoryzacji naruszeń dobrej reputacji.
Ze strony przedstawicieli związków zawodowych przedstawicieli prawie całej Europy padło wiele uwag i propozycji, które teraz będą wyselekcjonowane pod względem ciężaru i pierwszeństwa przez ekspertów związkowych ETF i przekazane Komisji Europejskiej.
Następne spotkanie grupy roboczej odbędzie się 23 listopada 2015 roku. 
Następnym punktem spotkania był wybór dwóch przedstawicieli w Komitecie Sterującym na stanowiska Przewodniczących zespołów roboczych ETF do spraw Transportu Drogowego oraz Pasażerskiego.
Jako wyróżnienie można potraktować fakt, że na stanowisko Przewodniczącego zespołu Transportu Drogowego został zgłoszony przewodniczący naszej Sekcji Tadeusz Kucharski , który kandydował wspólnie z przedstawicielem z niemieckiego związku zawodowego ver.di.  Po zaakceptowaniu kandydatur nasz przedstawiciel wycofał jednak swoją kandydaturę dając pierwszeństwo dla Ralpha Wernera z ver.di. 
W następstwie późniejszych ustaleń Tadeusz Kucharski Przewodniczący KSTD został powołany do reprezentowania Europy Centralnej i Wschodniej w Komitecie Sterującym ds. Transportu Drogowego.
Przewodniczącym zespołu roboczego w Komitecie Sterującym ds. Transportu Pasażerskiego został wybrany kolega Alain Sutour ze związku FNST OGT - Francja.  
Kolejnym punktem spotkania było przyłączenie się do słusznej i wspólnej inicjatywy o równe prawa           pracowników we wszystkich sektorach transportu afiliowanych w ETF tj: koleje, transportu drogowego i logistyki, transportu morskiego, żeglugi śródlądowej, lotnictwa cywilnego, portów morskich i dokerów, rybołówstwa i turystyki jaka będzie ogłoszona na konferencji prasowej w dniu 28 września 2015 roku.Gerard Skroński
Sekretarz KSTD

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.