Sekcja Młodych

Sekcja Młodych

Świąteczny kiermasz Sekcji Młodych

Przed Wielkanocą członkowie podbeskidzkiej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” zorganizowali charytatywny kiermasz świąteczny. Cały dochód został przeznaczony na rzecz Domu Dziecka w Żywcu.

Świąteczne stoisko pojawiło się na Rynku w Skoczowie. Młodzi związkowcy sprzedawali własne wypieki oraz świąteczne stroiki i ozdoby wykonane przed wychowanków Domu Dziecka. Była to realizacja zapowiadanego przez członków Sekcji Młodych pomysłu włączania się w akcje społeczne i charytatywne. – To pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka inicjatywa. Kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem i przyniósł spory dochód. Dla nas najważniejsze jest, że wyszliśmy z naszym pomysłem na zewnątrz, zdobyliśmy nowe doświadczenie i w bardzo konkretny sposób pomogliśmy podopiecznym żywieckiego Domu Dziecka – mówi Roman Kołder, przewodniczący podbeskidzkiej Sekcji Młodych dziękując wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę i pomogli ją zrealizować.

Młodzi w „Solidarności”

W połowie grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie organizacyjne Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. 21 grudnia Zarząd Regionu zarejestrował tę sekcję i jej regulamin. Do czasu wyboru władz pracami sekcji kieruje jej główny organizator, Roman Kołder z „Solidarności” spółki Paged Meble w Jasienicy.

Do Sekcji Młodych mogą należeć członkowie „Solidarności” w wieku do 35 lat. W bielskim zebraniu organizacyjnym wzięło udział dwunastu związkowców z różnych komisji zakładowych. – Zachęcam wszystkich młodych członków naszego związku do zaangażowania się w prace sekcji. Razem możemy zmienić wizerunek „Solidarności” i zrobić wiele fajnych rzeczy, służących ludziom młodym – mówił Roman Kołder podczas ostatniego zebrania Zarządu Regionu Podbeskidzie. Podkreśla on, że poprzez sekcję młodzi związkowcy mogą nie tylko wyjść do swych rówieśników w zakładach pracy, ale także efektywnie działać na rzecz młodych. – Chcemy pokazać młodą twarz „Solidarności”. Chcemy podejmować inicjatywy służące ludziom młodym, a równocześnie być głosem naszych rówieśników we władzach „Solidarności” wszystkich szczebli. Chcemy reklamować nasz związek i uczynić go jak najbardziej atrakcyjnym dla naszych rówieśników, naszych środowisk – podkreśla Roman Kołder.