stanowisko

stanowisko

Komisja Krajowa: “Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie nauczycieli do celów politycznych”

„NSZZ Solidarność jest związkiem odpowiedzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, czego przykładem są działania ZNP, FZZ i części samorządów” – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej, przyjętym 26 kwietnia 2019 roku podczas drugiego dnia obrad w Szczyrku. Poniżej publikujemy pełną treść tego dokumentu. (więcej…)

W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych

SolidarnoscW 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sposób szczególny wspomina bohaterów strajków wiosny i lata 1988 r. To wyraz ciągłości istnienia NSZZ „Solidarność”, który przetrwał stan wojenny i do dzisiaj nieprzerwanie realizuje swoją misję wypełniania 21. sierpniowych postulatów.

Oddajemy hołd wszystkim ludziom „Solidarności”, szczególnie tym bezimiennym i zapomnianym, którzy przyczynili się do tego wielkiego zwycięstwa, często ponosząc konsekwencje, w tym te największe, utraty zdrowia i życia. Dzięki Ich ofierze możemy cieszyć się dzisiaj suwerenną i demokratyczną Ojczyzną wolnych ludzi. To wielki dar, z którego każdego dnia musimy czerpać pamiętając, że nic nie jest dane nam raz na zawsze.

Świętując  38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 1980 r. i 30. rocznicę strajków wiosny i lata 1988 roku, musimy pamiętać, że podstawą bezprecedensowego zwycięstwa Solidarności był dialog.

Apelujemy, aby i dzisiaj rozwiązywanie konfliktów, które w demokracji są czymś naturalnym, odbywało się w drodze dialogu i wzajemnego szacunku.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 30 sierpnia 2018 roku

Będzie protest “Solidarności”?

Jak już informowaliśmy Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na swym ostatnim posiedzeniu określiła postulaty dotyczące ustawy budżetowej. W swoim stanowisku związkowcy żądają 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (co stanowi kwotę 2278 zł), 12-procentowego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika o ok. 300 zł.

(więcej…)

Komisja Krajowa we Wrocławiu

Obradująca 25 kwietnia br. we Wrocławiu Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” zdecydowanie opowiedziała się przeciwko powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, podtrzymując tym samym wcześniejszą opinię Prezydium Komisji Krajowej. – To zagrożenie dla dla trójstronnego dialogu społecznego w Polsce – czytamy w stanowisku KK. (więcej…)

Stanowisko ZR w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

STANOWISKO
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

z 20 grudnia 2016 roku
w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w Polsce. Gwałtowne antyrządowe wystąpienia, które mają miejsce zarówno w gmachu Sejmu RP jak i na ulicach naszych miast, oceniamy jednoznacznie jako desperacką próbę destabilizacji sytuacji w kraju z zamiarem obalenia rządu. Rzeczą skandaliczną jest wykorzystywanie do tego celu dat, związanych z najbardziej dramatycznymi wydarzeniami w najnowszej historii Polski – rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku.

Dziś jesteśmy świadkami ostrego sporu politycznego, w którym zamiast odpowiedzialności za Polskę i Polaków, widać wyłącznie wąski partykularny interes tych, którzy nie potrafią pogodzić się z werdyktem wyborców. Parlamentarna mniejszość i lewica pozaparlamentarna – z mocy wyborców pozbawione przywilejów i władzy – oraz dawny aparat represji, próbują wykorzystać każdą sposobność, by wyprowadzać ludzi na ulice, by antagonizować społeczeństwo i destabilizować sytuację w kraju. To wyjątkowo niebezpieczna i nieodpowiedzialna gra, która może doprowadzić do nieobliczalnych skutków.

„Solidarność” zaangażowała się w ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne, popierając kandydatów i ugrupowanie, które deklarowało spełnienie najważniejszych postulatów związkowych. Po latach ignorowania  pracowniczych  postulatów doczekaliśmy czasów, gdy nasz głos jest słyszalny, dialog staje się rzeczywisty, a nasze podnoszone od lat żądania zaczynają być realizowane. Jesteśmy świadkami realizowania tych postulatów przez ludzi, którym wyborcy powierzyli losy naszej Ojczyzny. Ustanowienie stawki godzinowej na poziomie 13 zł brutto, uchwalenie płacy minimalnej na poziomie 2000 zł brutto, wprowadzenie programu „Rodzina 500+”, przywrócenie  wieku emerytalnego na poziomie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, częściowe odmrożenie bazy odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – to wszystko trzeba uznać jako konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji ludzi pracy, sytuacji wszystkich obywateli naszego kraju.

„Solidarność” konsekwentnie troszczy się o prawa ludzi pracy, które są fundamentem działań obecnego rządu.  Sprzeciwiamy się, aby ktokolwiek w sposób antydemokratyczny próbował zmienić obecny układ sił w Polsce.
W demokratycznym państwie jedyną drogą do politycznych zmian są wybory. Rok temu Polacy skorzystali z tej drogi
i odsunęli od władzy skompromitowane ugrupowania polityczne.

Wzywamy wszystkie strony obecnego sporu politycznego do podjęcia dialogu, do rezygnacji z osobistych ambicji
i kierowania się najwyższym dobrem – dobrem naszej wspólnej Ojczyzny i jej obywateli.

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

Stanowisko do druku »