pożegnanie

pożegnanie

Pożegnanie ks. Leopolda Zielasko

W środę, 5 września 2018 roku w Ustroniu odbył się pogrzeb zmarłego cztery dni wcześniej księdza kan. Leopolda Zielasko, długoletniego proboszcza parafii św. Klemensa w Ustroniu, znanego ze swego społecznego zaangażowania, uhonorowanego m.in. tytułem „Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia”.  Ksiądz Leopold był najstarszym kapłanem diecezji bielsko-żywieckiej – przeżył 95 lat, w tym 67 w kapłaństwie. (więcej…)

Pożegnanie ś.p. Adama Pawlika

We wtorek, 21 sierpnia odbył się pogrzeb zmarłego pięć dni wcześniej Adama Pawlika, represjonowanego w latach stanu wojennego działacza podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu.

P8213828Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na bielskim osiedlu Karpackim. Żałobną Mszę św. sprawowało sześciu kapłanów, a wśród licznych uczestników Eucharystii nie zabrakło współpracowników Adama Pawlika z lat konspiracji solidarnościowej, a także przedstawicieli podbeskidzkiej „Solidarności”, Instytutu Pamięci Narodowej oraz stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. Była też liczna grupa kleryków z krakowskiego seminarium duchownego, w którym studiuje najmłodszy syn Zmarłego.

Po zakończeniu Mszy św. ostatnie pożegnanie ś.p. Adama Pawlika odbyło się na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 

 

 

P8213825P8213826bP8213848

Odeszli na drugą stronę…

Pierwsze dni listopada to czas, gdy w sposób szczególny wspominamy tych, którzy odeszli już do wieczności – naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych. My, członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, w sposób szczególny pamiętajmy w ten czas o tych, którzy współtworzyli nasz związek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, czas, zdrowie, często także swą wolność, działali ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc o prawa ludzi pracy, a których nie ma już wśród nas. W różnym czasie i w różnym stopniu przyczynili się do odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem rozwoju „Solidarności”. Niektórzy z nich nie byli nawet członkami “Solidarności”, lecz poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz dłuższa. Znajdują się na niej między innymi:

odeszli1-300x194Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski, Andrzej Baścik, Antoni Bobowski, Barbara Bryś, Kazimierz Bury, Michał Caputa, Kazimierz Cieśla, Andrzej Chlewicki, Bożena Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, Czesław Drzazga, Władysław Dutka, Maciej Faflak, Włodzimierz Foryś, Jan Frączek, Jan Gajewski, Stanisław Jerzy Gdula, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Wanda Gwizdała, Kazimierz Jabłoński, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof Kierepka, Jan Kinowski, Helena Kocoń, Zbigniew Kołodyński, Józef Kowalski, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Andrzej Kralczyński, Jerzy Kucharski, Eugeniusz Lach, Mieczysław Machowiak, Tadeusz Makulski, Danuta Marzec-Styczeń, Tadeusz Miara, Leopold Mizera, Zdzisław Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk, Stanisław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia Pilch, Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek Radziwiłł, Ignacy Sanak, Andrzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stachewicz, Bronisława Staniszewska, Marian Strzała, Bolesław Stwora, Jan Sulikiewicz, Stanisław Sznepka, Ewa Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Stanisław Tekieli, Paweł Tomasik, Józef Tyc, Jan Tyrkiel, Rudolf Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, Antoni Włoch, Michał Wołyniec, Andrzej Zając, Jan Ziarko, Czesław Zuber, Stefan Zuber…

Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy Karola Fajkisa, Aleksandra Tarnawę i Alicję Mazur z Bielska-Białej oraz Tadeusza Malejkę z podskoczowskiej Wiślicy.

Do tej z pewnością dalece niepełnej listy trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy, którzy wspomagali „S” w czasie pamiętnego strajku, a później wspierali ją w okresie stanu wojennego. Są to przede wszystkim arcybiskup Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin i Herbert Bednorz oraz księża Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki i niezapomniany kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” Józef Sanak, a także tragicznie zmarły w tym roku ks. kanonik Franciszek Janczy.

Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka „Solidarność” winna jest wdzięczność, pamięć i modlitwę.

  • 1
  • 2