Cieszyn

Cieszyn

 • 19 maja 2023 r.

  17 maja br. w Oddziale Cieszyn NSZZ “Solidarność” odbyło się ostatnie spotkanie przed wyborami na nową kadencję z przewodniczącym Regionu Markiem Boguszem.
  W spotkaniu wzięli udział przewodniczący Organizacji Zakładowych z Cieszyna wraz z delegatami.

 • 5 maja 2023 r.

  W obchodach 3 maja br. wzięli udział przedstawiciele NSZZ “Solidarność” z terenu Oddziału Cieszyn.

   

 • We wtorek 13 grudnia 2022 roku wspominaliśmy tragiczną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Obchody zorganizowane zostały m.in. w Bielsku-Białej i Cieszynie. (więcej…)

 • Prezentujemy najmłodszą organizację zakładową  NSZZ „Solidarność” w Regionie Podbeskidzie. Powstała ona w spółce Energetyka Cieszyńska. (więcej…)

 • 16 listopada 2022 r.

  Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zawieszeniu jutrzejszego wyjazdu na „Marsz Godności” do Warszawy.
  Na razie nie podano nowego terminu.

  Więcej TUTAJ

  Źródło: www.tysol.pl

 • Wśród uczestników niepodległościowych uroczystości, zorganizowanych 11 listopada 2022 roku w różnych częściach Podbeskidzia, tradycyjnie nie zabrakło związkowców z “Solidarności”. (więcej…)

 • 26 września 2022 r. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” podjął Uchwały dotyczące uregulowań z zakresu wyborów w strukturach naszego regionu na kadencję 2023-2028.

  Wraz z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” (TUTAJ) stanowią one zasady i wytyczne do prowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach organizacyjnych związku w Regionie Podbeskidzie NSZZ „S”.

  Sekretarz
  Zarządu Regionu Podbeskidzie
  NSZZ „Solidarność”
  Andrzej Madyda


  skład-KOMISJI-WYBORCZEJ


  kalendarz-wyborczy


  klucz-wyborczy

 • Dzisiaj i jutro (3-4.10.22) Straż Miejska z Cieszyna czuwa przy gronie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. – To dla nas honor i zaszczyt być w tym miejscu i stanąć na straży przy grobie naszego Patrona – mówi przewodniczący Straży Miejskiej Janusz Makula. Jest to ostatnie w tym roku czuwanie organizacji związkowej NSZZ “Solidarność” z Podbeskidzia.

  Od szeregu lat podbeskidzka “Solidarność” aktywnie włącza się w pełnienie straży przy grobie patrona naszego Związku, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Niezwykła warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu trwa od blisko czterdziestu lat. Członkami tej honorowej straży coraz częściej są członkowie “Solidarności” z różnych zakątków Polski. Nie powinno to nikogo dziwić: od 2014 roku Ksiądz Jerzy, za zgodą Watykanu, jest oficjalnym patronem NSZZ “Solidarność”. Kościelna Służba Porządkowa powstała jeszcze za życia ks. Popiełuszki. Jej założenie to był po prostu wymóg czasu – trzeba było chronić ks. Jerzego oraz ludzi, którzy przybywając do kościoła na Żoliborzu chcieli się wyciszyć i nabrać sił do walki o wolność. Służba wytrwale pełniła swoje dyżury – zarówno w mieszkaniu ks. Jerzego jak i podczas comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę. Aktualnie czuwanie ma znaczenie symboliczne. Jest dowodem trwania przy wartościach, za które ks. Jerzy nie wahał się oddać swego młodego życia. Na dyżury do służby porządkowej przyjeżdżają ludzie z wielu stron Polski. Stoją tu w dzień i w nocy, w niedzielę i w święta – 24 godziny na dobę. Obecnie Kościelna Służba Porządkowa przy grobie Księdza Jerzego jest wspomagana przez członków NSZZ „Solidarność”, ponieważ dotychczasowi porządkowi sprzed blisko czterdziestu lat osiągnęli wiek dość zaawansowany…

 • 28 lipca 2022 r.

  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 14.11.2022 do 18.11.2022 r. szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy, a także dla przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisjach BHP.

  Program (szczegółowy program jest TUTAJ) szkolenia obejmuje:

  1.  Materiały niebezpieczne i wybuchowe.
  2.  Czas pracy.
  3.  Pierwsza pomoc przedlekarska – wykłady, ćwiczenia.
  4.  Praca w wysokich i niskich temperaturach.
  5.  Praktyczne szkolenie dot. gaszenia różnych materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

  Uczestnicy szkolenia będą mogli zobaczyć nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie „Lotos Terminale” w Czechowicach-Dziedzicach.
  Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Koordynator BHP z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

  Miejsce szkolenia: Dom Wczasowy Beskidy Wisła
  ul. Wypoczynkowa 10, 43-460 Wisła

  Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą 30 zł/doba, pełne wyżywienie)

  Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą, pełne wyżywienie).

  Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wiceprzew./Skarbnika ZR Stanisława Sołtysika (do dnia 4.11.2022 r.) na adres:

  tel: +48 603 321 939

  email: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

  W celu wzięcia udziału w szkoleniu, należy złożyć wniosek (do pobrania razem z zaproszeniem: PDF) podpisany przez pracodawcę. Koszty szkolenia ponosi pracodawca.

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

  Zdjęcie: Obraz WikiImages z Pixabay

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 58 T: 609 436 566
E:
michal.bbial@solidarnosc.org.pl

michal-marek-solidarnosc

Koordynator – Michał Marek

Godziny urzędowania 
poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00

Zapraszamy wszystkich przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „S” lub osoby oddelegowane przez przewodniczącego do brania udziału w comiesięcznych spotkaniach, organizowanych w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 15.30 w siedzibie Oddziału.