Cieszyn

Cieszyn

 • Przewodniczący Organizacji Związkowych
  Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

  Szanowni Państwo

  Zwracamy się o dostarczanie do Regionu Podbeskidzie kart informacyjnych (do pobrania: pdf, xls ) Waszych Organizacji Związkowych w terminie – do 22 stycznia 2021 r. na adres: bbial@solidarnosc.org.pl, pocztą lub osobiście do sekretariatu Zarządu Regionu.

   

   

   

 • W dniach 21-23 grudnia (poniedziałek – środa) w Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” pełnione będą dyżury – w sytuacjach nadzwyczajnych lub pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy lub telefoniczne ustalanie godzin spotkania.

  W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia oraz w czasie między świętami a Nowym Rokiem biura Zarządu Regionu oraz terenowych oddziałów naszego związku będą nieczynne (członkowie Prezydium ZR pełnić będą pracę zdalną – kontakt telefoniczny poprzez numery 33 812 67 52, 33 812 67 90).

  Tradycyjne comiesięczne spotkanie przewodniczących zakładowych organizacji związkowych NSZZ „S” Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic odbędzie się w poniedziałek 4 stycznia 2021 roku o godzinie 11.00 w formie zdalnej.

 • W niedzielę 13 grudnia o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Skoczowie odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Ofiar Stanu Wojennego.

  Serdecznie zapraszam.

  Przewodniczący NSZZ Solidarność O/ Skoczów

  Czesław Chrapek

 • W związku z gwałtownym wzrostem zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 12 października wszystkie biura Zarządu Regionu Podbeskidzie oraz terenowych Oddziałów naszego związku pracować będą w zaostrzonym reżimie sanitarnym. (więcej…)

 • W dniu 1 września br. na Placu Wolności pod Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu w Cieszynie odbyły się uroczystości 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana. W programie uroczystości znalazło się okolicznościowe przemówienie Burmistrz Miasta Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz, modlitwa kapelanów Służb Mundurowych, złożenie kwiatów przez delegacje uczestniczące w uroczystościach. Odbyła się również patriotyczna Msza św. w intencji Obrońców Ojczyzny oraz ofiar II Wojny światowej w Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej. Jak co roku, w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Oddziału NSZZ „Solidarność” z Cieszyna.

  Dziękuję za udział oraz wspólną modlitwę.

  Michał Marek O/Cieszyn

   

 • Szanowni Państwo

  Informujemy, że w dniach 14 i 31 sierpnia br. biura Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej i Oddziałach będą nieczynne.

   

 • Rekordowa liczba 65 wędkarzy wzięła udział w kolejnych Zawodach Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ  ,,Solidarność”, które odbyły się w sobotę 18 lipca na Łowisku Wypoczynkowym w Kiczycach (powiat cieszyński). (więcej…)

 • Regionalny Ośrodek Kultury informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Narodziny Solidarności – Sierpień 1980” został przedłużony do 15 września 2020 r.

  Konkurs organizowany jest dla uczczenia 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Ma służyć podkreśleniu znaczenia ruchu, który doprowadził do przełomu politycznego i historycznych zmian w Polsce.

  Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury »

 • W dniu 26 czerwca 2020 r. przed budynkiem Izby Administracji Skarbowej w Katowicach odbyła się pikieta Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Podatkowej Województwa Śląskiego.

  Wśród protestujących związkowców nie zabrakło przedstawicieli podbeskidzkiej „Solidarności” z urzędów skarbowych z Bielska i Cieszyna. 
  Główne zarzuty kierowane pod adresem Dyrektora placówki dotyczyły m. in. braku podejmowania przez niego kompleksowych działań, które zapewniłyby podległym pracownikom i funkcjonariuszom realną ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa – w miejscu świadczenia pracy oraz pełnienia służby.
  Ponadto zarzucano:
  – brak konsultacji ze związkami i nie przestrzeganie prawa wynikającego z ustawy o związkach zawodowych oraz ignorowanie roli partnera społecznego w stanowieniu prawa,
  – łamanie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach praw pracowniczych,  które to działania noszą znamiona mobbingu;
  – doprowadzenie do znacznej redukcji zatrudnienia.

  Ze względu na ograniczenia sanitarne, w  piątkowej pikiecie wzięło udział ok. 100 związkowców.

   

 • Coraz bardziej dramatyczna jest sytuacja osób, które mają zatrudnienie w przygranicznym pasie poza granicami Polski. Dotyczy to olbrzymiej rzeszy pracowników m.in. z terenów powiatu cieszyńskiego oraz żywieckiego. W związku z tą sytuacją podbeskidzka „Solidarność” zaapelowała do rządu o jak najszybsze odblokowanie granic dla pracowników.

  Stanowisko w tej sprawie, podjęte 24 kwietnia przezPrezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, zostało skierowane m.in. do Premiera, ministrów rodziny, zdrowia oraz spraw zagranicznych, a także wojewody śląskiego i samorządów przygranicznych powiatów. Poniżej publikujemy pełną treść tego dokumentu:

  Wprowadzone w czasie pandemii obostrzenia i ograniczenia w ruchu granicznym najbardziej dotkliwie odczuli zatrudnieni zagranicą polscy pracownicy. Znaczna ich część jest zatrudniona w przedsiębiorstwach ulokowanych w pasie przygranicznym, często zaledwie kilka lub kilkanaście kilometrów od granicy Polski. Wprowadzone przepisy graniczne uniemożliwiają im pracę – pozbawiają ich zatrudnienia, a ich rodziny tracą często jedyne źródło utrzymania. Jako bezrobotni trafiają do urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Z taką coraz bardziej dramatyczną sytuacją mierzą się dziesiątki tysięcy polskich rodzin. Znaczna ich część mieszka na terenie granicznych powiatów Podbeskidzia – na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie.

  W obecnej sytuacji epidemicznej część z wprowadzonych wcześniej ograniczeń i  zakazów jest wycofywana lub zawieszana.  Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja umożliwia także złagodzenie rygorów granicznych i pilne przywrócenie transgranicznego ewidencjonowanego ruchu pracowników.  Oczekujemy od Ministerstw: Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia oraz Spraw Zagranicznych natychmiastowych decyzji, umożliwiających kontynuowanie pracy poza granicami Polski.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 58
T: 609 436 566
E: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

michal-marek-solidarnosc

Koordynator – Michał Marek

Godziny urzędowania
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Zapraszamy wszystkich przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „S” lub osoby
oddelegowane przez przewodniczącego do brania udziału
w comiesięcznych spotkaniach,
organizowanych w każdą ostatnią środę miesiąca
o godz. 15.30 w siedzibie Oddziału.