HISTORIA

HISTORIA

 

KIM JESTEŚMY?

Patrząc w przyszłość, pamiętając o naszych zadaniach i dostrzegając wyzwania dnia codziennego, nie możemy zapominać o naszych korzeniach, o ideałach, które stworzyły Solidarność. Chcemy też oddać należny hołd wszystkim, którzy byli i pozostali wierni sierpniowym ideałom.

Choć 35 lat temu nikt o tym nie śnił, to dziś wiemy, że sierpień 1980 roku był początkiem końca systemu komunistycznego, narzuconego po II wojnie światowej krajom Europy Środkowej i Wschodniej.

Największą cenę w okresie transformacji systemowej ponieśli właśnie ludzie pracy, a więc ci, którzy tworzyli siłę Solidarności i swoimi działaniami, okupionymi często ogromnym poświęceniem, doprowadzili do przemian.

 

 

ZDJĘCIA

 

Poświęcenie sztandaru Zarządu Regionu  –  3.05.1981

 

Strajk generalny Regionu Podbeskidzie  –  27.01.-6.02.1981

 

Porozumienie

 

PUBLIKACJE

CZAS PRÓBY, Solidarność na Podbeskidziu w latach 1980-2005:
Strony 1-100 »
Strony 101-200 »
Strony 201-300 »
Strony 301-354 »

Solidarność Podbeskidzia 1980-2010 »

Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-2005 »

Którzy bezprawiu mówią nie… „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 1980–1989 w relacjach świadków i uczestników
Okładka » / Książka »

Solidarność Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej 1980-1989 »

 

ARCHIWUM PRASY