Solidarność Podbeskidzie

Solidarność Podbeskidzie

Koniec monopolu związkowego w służbach. A jak głosowali “demokraci”?

Nowa ustawa zezwala, aby każdy funkcjonariusz policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej mógł zrzeszać się w związku zawodowym, który sobie sam wybierze. Dla „Solidarności” ustawa zaproponowana przez prezydenta i przyjęta przez sejm jest realizacją Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ.

morguefile.com
PO-KO – głosowało 140 posłów, za – 1, przeciw – 138, wstrzymał się – 1
PSL – głosowało 19 posłów, za – 0, przeciw – 19, wstrzymało się – 0
Teraz! – głosowało 2 posłów, za – 0, przeciw – 2, wstrzymało się -0Tymczasem Artykuł 20 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się oraz, że nikt nie może zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia, zaś artykuł 23 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów. „Solidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa o policji ograniczała możliwość zrzeszania się i nie realizowała tych praw.

Możliwość swobodnego zrzeszania się, zrzeszania w wybranym przez siebie związku zawodowym lub możliwość założenia własnego związku zawodowego jest niezbywalnym prawem człowieka. Deklaracja ONZ jasno wskazuje, że w tym zakresie nie może być ograniczone prawo żadnego człowieka

–  podkreślał Henryk Nakonieczny, członek prezydium „S”.

Dziękuje Panu Prezydentowi, że podjął inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych

– dodaje.

W kwestii pluralizmu związkowego wypowiedział się też Europejski Trybunał Praw Człowieka. Uznał on, że nie mogą być naruszane prawa człowieka takie jak prawo do swobodnego zrzeszania się (prawa podmiotowe), mogą natomiast być w jakieś mierze ograniczone prawa takie jak, na przykład, prawo do strajku (prawa przedmiotowe).

Źródło: www.tysol.pl

Sejm spełnił postulat Solidarności i wyłączył dodatek stażowy z płacy minimalnej

– Sejm przyjął ustawę, dzięki której dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. Dodatek stażowy w końcu będzie spełniał swoją funkcję. To dobre informacje dla wielu pracowników, których wynagrodzenia wzrosną – pisze Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Borys-Szopa


Wikipedia CC BY SA 3,0 pl Adrian Grycuk

Nowelizacja zakłada wyłączenie dodatku stażowego z obliczania płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku.

Obecnie włączony do obliczania płacy minimalnej dodatek stażowy powoduje paradoksalną sytuację, w której pracownicy z niskimi zarobkami, ale długim stażem pracy, dostają niższe wynagrodzenie niż pracownicy nowi.

cyk

Źródło: www.tysol.pl

Obniżenie stawki PIT, podniesienie kosztów uzyskania przychodów

Kolejny postulat „Solidarności” zostanie zrealizowany! Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 18-proc. do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Z obniżenia stawki skorzysta 25 mln podatników, zaś z podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów 12 mln pracowników. (więcej…)

Będzie realizacja kolejnego żądania „Solidarności”: płaca minimalna bez stażowego !

Po wyłączeniu z minimalnego wynagrodzenia dodatków za pracę nocną przyszedł czas na dodatek stażowy. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zaakceptowany przez Radę Dialogu Społecznego. To realizacja kolejnego postulatu „Solidarności”, podnoszonego też wielokrotnie przez związkowców z Podbeskidzia. (więcej…)

PILNE: pomóżmy Wiktorii!

Wciąż trwa akcja zbierania pieniędzy na operację 3,5-letniej Wiktorii, wnuczki naszych przyjaciół, Magdy i Adama Pawlików, zasłużonych działaczy podziemnej „Solidarności”. Pod koniec czerwca na koncie dziewczynki było już sto tysięcy złotych. Kwota ta cały czas rośnie, ale wciąż jest to zaledwie 1/3 potrzebnej sumy, a czasu jest niewiele…

siepomagaPrzypomnijmy: dziewczynka na skutek choroby genetycznej (neurofibromatoza) ma bardzo zniekształconą nóżkę, nie może chodzić, jeździ na wózku inwalidzkim. Grozi jej amputacja… Jedyną szansą na to, aby Wiktoria kiedykolwiek chodziła, jest operacja – niestety, bardzo kosztowna. Do końca lipca trzeba zebrać około… 350 000 zł. Pieniądze te są zbierane na stronie internetowej poprzez Fundację Siepomaga. Oto link do tej strony: https://www.siepomaga.pl/nozka-wiki  . Tam są wszystkie szczegóły dotyczące Wiktorki i jej dramatu. Historię dziewczynki i opis jej walki z chorobą można przeczytać także TUTAJ

Apelujemy o solidarność z Wiktorką i jej rodziną – pomóżmy poprzez wpłaty, a także poprzez rozpowszechnianie tego linku na stronach internetowych oraz poprzez facebooka!

 

Stanowisko ZR dot. sytuacji pracowników sądów i prokuratury

STANOWISKO Nr 1/2019
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z 2 lipca 2019 r.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje narastający kryzys społeczny wśród pracowników sądów i prokuratury. Trwająca już od kilku miesięcy akcja protestacyjna przed Ministerstwem Sprawiedliwości jest tego widocznym dowodem. Niskie wynagrodzenia, rażące dysproporcje płacowe, nadmierne obciążenie pracą, braki etatowe, narastający stres oraz praca w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu powodują wysoki poziom niezadowolenia pracowników, a w konsekwencji w wielu przypadkach rezygnację z pracy i rotację zatrudnienia w tych jednostkach.

Problemy kadrowe w wymiarze sprawiedliwości powinny być sygnałem ostrzegawczym, że dotychczasowe działania w tym resorcie są niewystarczające.
Oczekujemy zatem racjonalnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratury jeszcze w bieżącym roku oraz gwarancji dalszego zwiększenia płac w kolejnych latach. Konieczne jest zagwarantowanie systemowych zmian warunków pracy i płacy.

Należy podjąć działania mające na celu likwidację nieuzasadnionych dysproporcji płacowych.
Niezwykle niepokojące są informacje, że w wielu sądach łamie się prawa związkowe, a pracownicy ponoszą negatywne konsekwencje z tytułu działalności związkowej.

Wyrażamy naszą solidarność z Międzyzakładową Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” i wszystkimi pracownikami sądów i prokuratury, którzy podnoszą słuszny głos sprzeciwu wobec takiej sytuacji.

Panie Premierze,
apelujemy o osobiste zaangażowanie się Pana w rozwiązanie trwającego sporu i zawarcie przez jego strony satysfakcjonującego porozumienia, które zakończy protest i stworzy nową perspektywę na owocną przyszłą współpracę.

Za Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

 

Otrzymują:
1) Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP
2) Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości
3) Pan Marian Banaś, Minister Finansów
4) Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5) NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
6) A/a

Wersja pdf »

Udostępnij na Facebooku »