płace

płace

Stanowisko ZR dot. sytuacji pracowników sądów i prokuratury

STANOWISKO Nr 1/2019
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z 2 lipca 2019 r.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje narastający kryzys społeczny wśród pracowników sądów i prokuratury. Trwająca już od kilku miesięcy akcja protestacyjna przed Ministerstwem Sprawiedliwości jest tego widocznym dowodem. Niskie wynagrodzenia, rażące dysproporcje płacowe, nadmierne obciążenie pracą, braki etatowe, narastający stres oraz praca w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu powodują wysoki poziom niezadowolenia pracowników, a w konsekwencji w wielu przypadkach rezygnację z pracy i rotację zatrudnienia w tych jednostkach.

Problemy kadrowe w wymiarze sprawiedliwości powinny być sygnałem ostrzegawczym, że dotychczasowe działania w tym resorcie są niewystarczające.
Oczekujemy zatem racjonalnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratury jeszcze w bieżącym roku oraz gwarancji dalszego zwiększenia płac w kolejnych latach. Konieczne jest zagwarantowanie systemowych zmian warunków pracy i płacy.

Należy podjąć działania mające na celu likwidację nieuzasadnionych dysproporcji płacowych.
Niezwykle niepokojące są informacje, że w wielu sądach łamie się prawa związkowe, a pracownicy ponoszą negatywne konsekwencje z tytułu działalności związkowej.

Wyrażamy naszą solidarność z Międzyzakładową Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” i wszystkimi pracownikami sądów i prokuratury, którzy podnoszą słuszny głos sprzeciwu wobec takiej sytuacji.

Panie Premierze,
apelujemy o osobiste zaangażowanie się Pana w rozwiązanie trwającego sporu i zawarcie przez jego strony satysfakcjonującego porozumienia, które zakończy protest i stworzy nową perspektywę na owocną przyszłą współpracę.

Za Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

 

Otrzymują:
1) Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP
2) Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości
3) Pan Marian Banaś, Minister Finansów
4) Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5) NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
6) A/a

Wersja pdf »

Udostępnij na Facebooku »

Pikieta przed bielską spółką FCA Powertrain

Dwugodzinna pikieta odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 przed bramą FCA Powertrain w Bielsku-Białej od ul. Warszawskiej. Początek protestu o godz. 13. Uczestnicy pikiety będą się domagać równej dla całej załogi podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę,

W FCA Powertrain od ośmiu lat nie było zbiorowej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Tymczasem tylko płaca minimalna wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie. – Pracownikom należą się godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ich ciężką, wydajną oraz efektywną pracę – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. – Dlatego cały czas podtrzymujemy żądanie wzrostu stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co miesięcznie razem z 13-procentową premią oznacza wzrost płac o 950 zł dla każdego pracownika.

Dyrekcja tyskiego FCA Poland oraz bielskiego FCA Powertrain proponują wzrost wynagrodzeń – wraz z premią – o 250 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby w FCA Powertrain podwyżkę stawek zasadniczych o 221,24 zł.

Podstawowe znaczenie ma odpowiedni wzrost stawek płacy zasadniczej, gdyż to one zapewniają stabilne i godne wynagrodzenia – przypomina Wanda Stróżyk. – Dlatego nie ma zgody, by niepewna premia wprowadzana była kosztem pewnych stawek zasadniczych.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w wiecu protestacyjnym w czwartek 11 kwietnia 2019 przed brama bielskiego FCA Powertrain od ul. Warszawskiej. Jak najliczniejsza obecność pracowników jest szczególnie ważna, gdyż razem i solidarnie możemy skutecznie upominać się oraz walczyć o godne wynagrodzenia oraz poprawę warunków pracy.

(zz)

 

Wiec przed bramami FCA: Jesteśmy Solidarnością i dlatego wygramy

Kilkaset osób uczestniczyło w czwartek 21 lutego 2019 w wiecu protestacyjnym przed bramą zakładu FCA Poland w Tychach, wzywając zarząd firmy do niezwłocznego podjęcia rozmów oraz wprowadzenia zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę. Wcześniej z takim żądaniem płacowym wystąpiły wszystkie działające w FCA Poland organizacje związkowe. (więcej…)

Prezydent podpisał ustawę podwyżkową dla służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę, 3 października,  tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia. Zdaniem prezydenta ustawa rozwiązuje problem zróżnicowania wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia w sposób systemowy. Dotąd bowiem zmiany wynagrodzeń w służbie zdrowia dokonywane były ad hoc i dotyczyły tylko poszczególnych grup osób pracujących w służbie zdrowia, co prowadziło do rozjeżdżania się systemu. Teraz się to zmieni.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Parlament 13 września 2018 roku. W czasie przemówienia Prezydent podziękował „S” za udział w pracach nad tym dokumentem. Obecny na uroczystości podpisania Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że ustawa zmienia sposób patrzenia na środowisko służby zdrowia w Polsce. Szumowski podkreślił, że w procesie terapii uczestniczą osoby, które nie są np. lekarzami, czy pielęgniarkami. Są to na przykład technicy, inżynierowie, czy panie zajmujące się przyjmowaniem pacjentów. – Ta ustawa mówi, że te osoby też są ważne w tym systemie – powiedział minister.
Na uroczystości był też przewodniczący „S” Piotr Duda. Podkreślił on, że „S” zrzesza wszystkie grupy zawodowe, dlatego tak zabiegała, aby przyjąć tą ustawę. – Walczyliśmy w osamotnieniu, aby dziś ta ważna sprawa, bo dotycząca kwestii sprawiedliwości społecznej została uregulowana. To bardzo ważna ustawa dla wszystkich pracujący w ochronie zdrowia. Dziękuję tym którzy przyczynili się do powstania tej ustawy – powiedział Piotr Duda. Zaznaczył, że ustawa stanowi krok w kierunku w polepszenia sytuacji finansowej pracowników takich jak technicy, którzy wykonują pracę w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Źródło: tysol.pl