Sekcja oświaty

Sekcja oświaty

 • W środę, 11 kwietnia, 30-osobowa grupa licealistów z Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca przebywała wraz ze swymi nauczycielami historii i WOS w Warszawie. Była to nagroda za osiągnięte przez nich wysokie lokaty w VIII Podbeskidzkim Konkursie Historycznym „Solidarni”, organizowanym przez katowicki Oddział IPN i podbeskidzką „Solidarność”. (więcej…)

 • – Czym był podbeskidzki „Trzeci Szereg”? Na ile lat został skazany w 1982 roku Patrycjusz Kosmowski? Kiedy i gdzie Jan Paweł II wypowiedział słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”? Które zakłady województwa bielskiego strajkowały w sierpniu 1980 roku? Ilu członków liczyła podbeskidzka „Solidarność” w połowie 1981 roku? Odpowiedzi na te i ponad 40 innych pytań znać musieli uczestnicy finałowego spotkania VIII Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, które odbyło się w czwartek, 15 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. (więcej…)

 • W czwartek, 15 lutego 2018 roku w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej odbędzie się finałowe spotkanie VIII Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”. Weźmie w nim udział  54 uczniów z 18 szkół średnich z Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz, Żywca i Bielska-Białej. (więcej…)

 • W piątek, 2 lutego, w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste spotkanie dawnych i obecnych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, zorganizowane z okazji 37 rocznicy podbeskidzkiego strajku generalnego. (więcej…)

 • W Katowicach rozpoczęła obrady Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Uczestniczy w nich przew. ZR Marek Bogusz oraz przew. Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Jadwiga Utecht-Nolbrzak. Spotkanie dotyczy przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wprowadzonej reformy edukacji oraz kwestie związane z wprowadzeniem reformy.
  Wśród zaproszonych gości jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.
  Plan obrad obejmuje m.in.:
  – Wprowadzenie w prace Zespołu problemowego WRDS ds. edukacji
  – Stanowisko WRDS w Katowicach w sprawie kształcenia zawodowego
  – Podsumowanie prac WRDS w 2017 r.
  – Przekazanie przewodnictwa WRDS Marszałkowi Województwa Śląskiego Wojciechowi Sałudze

 • Zmiany w systemie finansowania oświaty i zapowiedziane przez MEN podwyżki płac dla nauczycieli – to tematy, które wzbudziły najwięcej emocji podczas spotkania związkowców z oświatowej Solidarności z szefową resortu edukacji Anną Zalewską. (więcej…)

 • nabor_A4_2017_nowe_logosy5-01


  Od 15 września rusza rejestracja szkół do V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego – Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990). Dla laureatów I miejsca przewidziane są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, natomiast laureaci wszystkich trzech miejscw nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Nauczyciele-opiekunowie laureatów I miejsca również zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami książkowymi.
  Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

  Pliki do pobrania:
  1) Plakat (pdf) »
  2) Cele »
  3) Zasady »
  4) Regulamin »

 • NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

  NSZZ „Solidarność” nigdy nie „kupczyła” uprawnieniami zawartymi w Karcie Nauczyciela w zamian za podwyżki. Ustawa Karta Nauczyciela jest dziełem naszego związku. Jej uchwalenie to wynik protestu nauczycieli NSZZ „Solidarność” z 1980 r.który doprowadził do podpisania w Gdańsku umów z ówczesnymi władzami.

  NSZZ „Solidarność” nieustannie walczy o utrzymanie Karty Nauczyciela.To nie przypadek, że ZNP powołuje się na ustawę z 1926 r., ponieważ przy negocjacji Karty Nauczyciela z 1982 r. nie brał większego udziału.

  To oni za cenę doraźnych własnych korzyści godzili się na przestrzeni lat na ustępstwa wobec rządu w sprawie uprawnień nauczycieli (lata rządów SLD-PSL,PO-PSL). To nieprawda, że Rząd prowadzi jednostronne negocjacje, ZNP uczestniczy w pracach wszystkich grup roboczych i zespołu ds oświaty.

  To ZNP, za cenę politycznych korzyści, próbuje dziś dzielić środowisko oświatowe, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i próbuje nimi przykryć własną nieudolność w relacjach z Rządem w sprawach pracowniczych.

  Co więcej współdziała z partiami i organizacjami, które są antypracownicze.

  Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni!

  Nie słuchajcie kłamstw ZNP!

  Nie pozwólcie sobą manipulować!

  W walce o godne zarobki bądźmy razem!

  Przewodniczący KSOiW

  Ryszard Proksa

  Warszawa, 20.09.2017 r.

 • W poniedziałek, 25 września, z podbeskidzkimi związkowcami, członkami Zarządu Regionu, spotkała się śląska kurator oświaty, Urszula Bauer. Głównym tematem była – oczywiście – wprowadzana właśnie w życie reforma oświaty. (więcej…)

 • Rada Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność przyjęła stanowisko ws. wynagrodzeń nauczycieli, krytycznie odnosząc się do propozycji MEN, mówiącej o 15 proc. wzroście płac w ciągu trzech lat. (więcej…)

SEKCJA REGIONALNA OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PODBESKIDZIE

ul. Adama Asnyka 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax 33/812-67-70

e-mail: oswiata.bbial@solidarnosc.org.pl

Skład Rady
Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania
NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie

kadencja 2014-2018

Przewodnicząca: Jadwiga Utecht-Nolbrzak
(tel. 502-217-309)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
tel./fax 33/812-67-70
ul. Adama Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu
tel. 33/861-25-56
ul. Jagiellońska 15
34-300 Żywiec

Lidia Branny
(tel. 600-246-204)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Cieszynie
ul. Głęboka 58
43-400 Cieszyn
tel. 33/852-54-03

Małgorzata Kozieł-Noworyta
(tel. 698-683-127)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Wilamowicach
Szkoła Podstawowa
ul. Rynek 14
43-330 Wilamowice

Jolanta Pelic-Bobko
(tel. 602-559-770)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Skoczowie
Zespół Szkół Nr 1
ul. Morcinka 20
43-300 Skoczów

Katarzyna Dunikowska-Błotko: skarbnik
Izabela Dunikowska: sekretarz
Marta Kazanecka: członek
Małogrzata Dendys: członek
Piotr Okraszewski: członek
Leszek Caputa: członek
Leszk Piecuch: członek

Lista członków Zarządu
Międzyzakładowej Komisji NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
w Bielsku-Białej

kadencja 2014-2018

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
tel./fax 33/812-67-70

e-mail: oswiata.bbial@solidarnosc.org.pl

Biuro czynne codzienne w godz. 9.00 – 14.00

Przewodnicząca: Jadwiga Utecht-Nolbrzak (tel. 502-217-309)

Wiceprzewodnicząca, sekretarz: Małgorzata Dendys

Skarbnik: Katarzyna Dunikowska-Błotko
pełni dyżur w środy i czwartki w godz. 11.00 – 15.00

Członek Zarządu – Lucyna Raj
Członek Zarządu – Urszula Mogilska
Członek Zarządu – Jolanta Wiśnicka
Członek Zarządu – Maria Szczepańska
Członek Zarządu – Helena Wojtyłko
Członek Zarządu – Mirosław Skrzydło
Członek Zarządu – Jerzy Lach