Sekcja oświaty

Sekcja oświaty

SEKCJA REGIONALNA OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PODBESKIDZIE

ul. Adama Asnyka 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax 33/812-67-70

e-mail: oswiata.bbial@solidarnosc.org.pl

Skład Rady
Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania
NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie

kadencja 2014-2018

Przewodnicząca: Jadwiga Utecht-Nolbrzak
(tel. 502-217-309)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
tel./fax 33/812-67-70
ul. Adama Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała

Wiceprzewodnicząca: Jadwiga Miniewicz
(tel. 500-348-629)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu
tel. 33/861-25-56
ul. Jagiellońska 15
34-300 Żywiec

Lidia Branny
(tel. 600-246-204)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Cieszynie
ul. Głęboka 58
43-400 Cieszyn
tel. 33/852-54-03

Małgorzata Kozieł-Noworyta
(tel. 698-683-127)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Wilamowicach
Szkoła Podstawowa
ul. Rynek 14
43-330 Wilamowice

Jolanta Pelic-Bobko
(tel. 602-559-770)
Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Skoczowie
Zespół Szkół Nr 1
ul. Morcinka 20
43-300 Skoczów

Katarzyna Dunikowska-Błotko: skarbnik
Izabela Dunikowska: sekretarz
Marta Kazanecka: członek
Małogrzata Dendys: członek
Piotr Okraszewski: członek
Leszek Caputa: członek
Leszk Piecuch: członek

Lista członków Zarządu
Międzyzakładowej Komisji NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
w Bielsku-Białej

kadencja 2014-2018

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
tel./fax 33/812-67-70

e-mail: oswiata.bbial@solidarnosc.org.pl

Biuro czynne codzienne w godz. 9.00 – 14.00

Przewodnicząca: Jadwiga Utecht-Nolbrzak (tel. 502-217-309)

Wiceprzewodnicząca, sekretarz: Małgorzata Dendys

Skarbnik: Katarzyna Dunikowska-Błotko
pełni dyżur w środy i czwartki w godz. 11.00 – 15.00

Członek Zarządu – Lucyna Raj
Członek Zarządu – Urszula Mogilska
Członek Zarządu – Jolanta Wiśnicka
Członek Zarządu – Maria Szczepańska
Członek Zarządu – Helena Wojtyłko
Członek Zarządu – Mirosław Skrzydło
Członek Zarządu – Jerzy Lach