Sekcja oświaty

Sekcja oświaty

 • Związki zawodowe i przedstawiciele rządu wyrazili gotowość, aby spotkanie ws. sytuacji w oświacie prowadzone w centrum Dialog trwało aż do późnych godzin wieczornych. A jednak zakończyło się po kilku. Oceniając spotkanie Ryszard Proksa stwierdził: – Szkoda, że spotkanie odbyło się dopiero wtedy, gdy nauczyciele zaczynają szykować się do strajku. Liczyliśmy na rozmowy z rządem znacznie wcześniej. (więcej…)

 • Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda był gościem Krzysztofa Ziemca w radiu RMF FM. W rozmowie podjęto głownie temat strajku nauczycieli oraz różnic pomiędzy Solidarnością a ZNP w sferze podejścia do protestu.   (więcej…)

 • Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera protest Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego – czytamy w komunikacie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania “NSZZ Solidarność”. (więcej…)

 • Kilkuset nauczycieli, m.in. z Regionu Podbeskidzie, pikietowało we wtorek 12 marca przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. (więcej…)

 • „Solidarność« w oczach młodzieży” – taki tytuł nosił regionalny konkurs plastyczny zorganizowany przez podbeskidzką „Solidarność”, a adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu. 28 lutego w siedzibie Zarządu Regionu ogłoszone zostały wyniki tego konkursu i wręczone nagrody dla zwycięzców. Konkursowe Grand Prix przypadło Kindze Czendlik, maturzystce z Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej, za pracę „Lot ku wolności”. (więcej…)

 • Oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

  Oswiata logoW imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia z 28 grudnia 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, oświadczam, że nie będziemy wyrażać opinii do przedstawionego dokumentu. Od kilku lat postulujemy zmianę systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze zmianą metody finansowania zadań edukacyjnych. Aktualne systemy uznajemy za nierzetelne i anachroniczne oraz nieodzwierciedlające rzeczywistych wskaźników związanych z wykonywaniem zadań oświatowych, bowiem nie uwzględniają one standardów wpływających na realizację tych obowiązków. W związku z wyrażanymi przez nas postulatami, zgodnymi z programem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, wyrosłym na oczekiwaniach i potrzebach członków naszego Związku jako partnera społecznego, stwierdzamy, że nie będziemy zajmować stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia podtrzymującego absurdalny system wynagradzania, uwarunkowany mechanizmem finansowania zadań oświatowych. Dlatego ponownie wzywamy Ministerstwo do rozpoczęcia prac zmierzających do postulowanej przez nas zmiany obu systemów, a dopiero wówczas będziemy mogli w sposób merytoryczny przystąpić do konsultacji społecznych w tej sprawie.

  Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

  Ryszard Proksa
  Udostępnij na Facebooku »

 • W poniedziałek, 10 grudnia, oświatowa „Solidarność” zorganizowała w całej Polsce konferencje prasowe, w trakcie których związkowcy poinformowali o obecnej sytuacji w polskich szkołach oraz o powodach żądania odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. (więcej…)

 • Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w dwóch konkursach, organizowanych przez podbeskidzką „Solidarność”. Apelujemy także do nauczycieli, by zachęcili swych podopiecznych do zainteresowania się tymi konkursami… (więcej…)

 • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko nierzetelnym informacjom dotyczącym zmian w ocenianiu pracy nauczycieli, które przekazują Ministerstwo Edukacji Narodowej i media. (więcej…)

 • W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim pracownikom oświaty, a w sposób szczególny Członkom naszego Związku, życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

  Życzę przede wszystkim poczucia dumy z wykonywanej misji, która ma tak kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju społeczeństwa. Bez dobrej edukacji nie tylko nie ma nowoczesnego społeczeństwa, ale też nie ma nowoczesnej gospodarki i dobrego rynku pracy.
  Piotr Duda

   

SEKCJA REGIONALNA OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PODBESKIDZIE

tel./fax 33/812-67-70
ul. Adama Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała

Przewodnicząca: Jadwiga Utecht-Nolbrzak
(tel. 502-217-309)

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
tel./fax 33/812-67-70
ul. Adama Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu
Przewodniczący: Leszek Caputa
tel. 33/861-25-56
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Cieszynie
ul. Głęboka 58
43-400 Cieszyn
tel. 33/852-54-03

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Wilamowicach
Przewodniczący: Tomasz Stasiak
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Rynek 14
43-330 Wilamowice
tel. 33/845-78-98

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Skoczowie
Przewodniczący: Mariusz Porębski
Zespół Szkół Nr 1
ul. Morcinka 20
43-300 Skoczów