Sekcja oświaty

Sekcja oświaty

 • Oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

  Oswiata logoW imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia z 28 grudnia 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, oświadczam, że nie będziemy wyrażać opinii do przedstawionego dokumentu. Od kilku lat postulujemy zmianę systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze zmianą metody finansowania zadań edukacyjnych. Aktualne systemy uznajemy za nierzetelne i anachroniczne oraz nieodzwierciedlające rzeczywistych wskaźników związanych z wykonywaniem zadań oświatowych, bowiem nie uwzględniają one standardów wpływających na realizację tych obowiązków. W związku z wyrażanymi przez nas postulatami, zgodnymi z programem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, wyrosłym na oczekiwaniach i potrzebach członków naszego Związku jako partnera społecznego, stwierdzamy, że nie będziemy zajmować stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia podtrzymującego absurdalny system wynagradzania, uwarunkowany mechanizmem finansowania zadań oświatowych. Dlatego ponownie wzywamy Ministerstwo do rozpoczęcia prac zmierzających do postulowanej przez nas zmiany obu systemów, a dopiero wówczas będziemy mogli w sposób merytoryczny przystąpić do konsultacji społecznych w tej sprawie.

  Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

  Ryszard Proksa
  Udostępnij na Facebooku »

 • W poniedziałek, 10 grudnia, oświatowa „Solidarność” zorganizowała w całej Polsce konferencje prasowe, w trakcie których związkowcy poinformowali o obecnej sytuacji w polskich szkołach oraz o powodach żądania odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. (więcej…)

 • Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w dwóch konkursach, organizowanych przez podbeskidzką „Solidarność”. Apelujemy także do nauczycieli, by zachęcili swych podopiecznych do zainteresowania się tymi konkursami… (więcej…)

 • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko nierzetelnym informacjom dotyczącym zmian w ocenianiu pracy nauczycieli, które przekazują Ministerstwo Edukacji Narodowej i media. (więcej…)

 • W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim pracownikom oświaty, a w sposób szczególny Członkom naszego Związku, życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

  Życzę przede wszystkim poczucia dumy z wykonywanej misji, która ma tak kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju społeczeństwa. Bez dobrej edukacji nie tylko nie ma nowoczesnego społeczeństwa, ale też nie ma nowoczesnej gospodarki i dobrego rynku pracy.
  Piotr Duda

   

 • Około pięć tysięcy pracowników oświaty protestowało w sobotę, 15 września, przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Wśród nich było blisko stu przedstawicieli nauczycielskiej „Solidarności” z Podbeskidzia na czele z szefową Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jadwigą Utecht-Nolbrzak. (więcej…)

 • W sobotę 15 września w Warszawie odbędzie się akcja protestacyjna oświatowej „Solidarności” przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. (więcej…)

 • Premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 7 sierpnia w Gdańsku, poznał także postulaty oświatowej „Solidarności”. Głos zabrali między innymi członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Andrzej Piegutkowski oraz członek Rady KSOiW Jarosław Lange.  (więcej…)

 • W środę, 11 kwietnia, 30-osobowa grupa licealistów z Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca przebywała wraz ze swymi nauczycielami historii i WOS w Warszawie. Była to nagroda za osiągnięte przez nich wysokie lokaty w VIII Podbeskidzkim Konkursie Historycznym „Solidarni”, organizowanym przez katowicki Oddział IPN i podbeskidzką „Solidarność”. (więcej…)

 • – Czym był podbeskidzki „Trzeci Szereg”? Na ile lat został skazany w 1982 roku Patrycjusz Kosmowski? Kiedy i gdzie Jan Paweł II wypowiedział słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”? Które zakłady województwa bielskiego strajkowały w sierpniu 1980 roku? Ilu członków liczyła podbeskidzka „Solidarność” w połowie 1981 roku? Odpowiedzi na te i ponad 40 innych pytań znać musieli uczestnicy finałowego spotkania VIII Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, które odbyło się w czwartek, 15 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. (więcej…)

SEKCJA REGIONALNA OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PODBESKIDZIE

tel./fax 33/812-67-70
ul. Adama Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała

Przewodnicząca: Jadwiga Utecht-Nolbrzak
(tel. 502-217-309)

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej
tel./fax 33/812-67-70
ul. Adama Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu
Przewodniczący: Leszek Caputa
tel. 33/861-25-56
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Cieszynie
ul. Głęboka 58
43-400 Cieszyn
tel. 33/852-54-03

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Wilamowicach
Przewodniczący: Tomasz Stasiak
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Rynek 14
43-330 Wilamowice
tel. 33/845-78-98

Międzyzakładowa Komisja NSZZ “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Skoczowie
Przewodniczący: Mariusz Porębski
Zespół Szkół Nr 1
ul. Morcinka 20
43-300 Skoczów