PIP

PIP

Wykład pt. “Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przy odśnieżaniu dachów”

Zapraszam wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy na spotkanie w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00, które odbędzie się w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.
Pan Nadinspektor PIP Andrzej Prus wygłosi wykład pt. “Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przy odśnieżaniu dachów.”

Pozdrawiam
Piotr Grny (Koordynator BHP ZR Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
Przewodniczący Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, Specjalista d/s BHP)

Finał i uroczyste rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu “Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

W tym roku po raz dwudziesty piąty został zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach konkurs „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 17 października na scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach. Więcej »

Od dzisiaj umowa na piśmie przed podjęciem pracy

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.

Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.

W ocenie PIP tzw. “syndrom pierwszej dniówki” to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.

Od 1 wrzesnia pracodawca będzie zobowiązany do przedstawienia umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.

Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć.

hd

Źródło: Komisja Krajowa

Łamanie prawa niemal bezkarne!

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcom opłaca się łamać prawo pracy! – Zagrożenie grzywną wlicza się po prostu w koszty działalności – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
W 2015 roku tylko 19 pracodawców zostało ukaranych za łamanie praw pracowniczych grzywnami w wysokości co najmniej 5 tysięcy zł. Trzech z nich musiało zapłacić 20 tysięcy zł, jeden – 15 tysięcy zł, a dwóch – 12 tysięcy zł. Z danych PIP wynika, że żaden z sądów nie nałożył maksymalnej sankcji, czyli 30 tys. zł, choć co roku rozpatrują one ponad trzy tysiące wniosków inspektorów pracy o ukaranie. Średnia kara wynosi 2 tys. zł, czyli jest nieznacznie wyższa od mandatów nakładanych przez PIP.