Dział Szkoleń

Dział Szkoleń

Dział Szkoleń

tel: +48 603 321 939

email: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl


Dokumenty:  

Zgłoszenie na szkolenie RTF | PDF

 Regionalny regulamin szkoleń  NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie PDF

 Harmonogram szkoleń związkowych na II półrocze 2021 PDF

Imprezy sportowo-rekreacyjne w 2021 r. PDF


Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać listownie, faksem lub na adres e-mail.
Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na inne szkolenia !


 

 

Kalendarz szkoleń i imprez