SIP

SIP

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” organizuje w dniach 05.11.2018 do 09.11.2018 roku szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisji BHP.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Metodyka kontroli zagadnień ochrony zdrowia w miejscu pracy – zadania i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy
  1. Aktualizacja przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy oraz prawa pracy
  1. Prawidłowa ocena przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
  1. Zasady udzielania I pomocy przy wypadkach przy pracy, zasady, wymagania, ćwiczenia
  1. Analiza i ocena zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  1. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  1. Uprawnienia związków zawodowych w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, współpraca związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy

Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z zakresu ergonomii z Politechniki Poznańskiej, Ratownik Medyczny oraz Koordynator BHP z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA »

Jubileuszowe seminarium

W piątek, 28 kwietnia podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała po raz 25. obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. – Byliśmy w skali całego kraju  prekursorami obchodów tego dnia – przypomniał w trakcie okolicznościowego seminarium Stanisław Szwed, dziś wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a niegdyś społeczny inspektor pracy i jeden ze współorganizatorów tego dnia pamięci. (więcej…)

Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

W dniach 26 – 30 października 2015 roku odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy, zorganizowane przez Klub Społecznych Inspektorów Pracy, działający przy Regionie Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Podobnie jak poprzednie, miało ono miejsce w OTS “Zagroń” w Szczyrku.
W seminarium uczestniczyła 48-osobowa grupa Społecznych Inspektorów Pracy z wymienionych poniżej zakładów:
1. Bulten Polska – Bielsko-Biała
2. Coopers Standard – Bielsko-Biała
3. FCA Powertrain Poland – Bielsko-Biała
4. Shiloh – Bielsko-Biała
5. Proseat – Bielsko-Biała
6. GE Power Controls – Bielsko-Biała
7. Apena Remont – Bielsko-Biała
8. Indukta Celma – Bielsko-Biała
9. Energoserwis – Bielsko-Biała
10. Indukta Celma – Cieszyn
11. LOTOS – Czechowice – Dziedzice
12. PG Silesia – Czechowice Dziedzice
13. Polifarb – Cieszyn
14. Enersys – Bielsko-Biała
15. TRW – Czechowice Dziedzice
16. Delphi – Jeleśnia
17. LG Displey – Wrocław
18. Hutchinson I – Żywiec
19. Hutchinson II – Żywiec
20. ASK – Bielsko-Biała
21. Ekoterm – Żywiec
22. DANONE Żywiec Zdrój – Żywiec
23. Szpital Powiatowy Żywiec
24. ATH – Bielsko-Biała
25. ZIAD – Bielsko-Biała
26. MPW i K – Żywiec
27. Nadleśnictwo – Sucha Beskidzka
28. FAP – Tychy

Uczestnicy tegorocznego seminarium mieli możliwość poznania zmodernizowanych, podziemnych stanowisk pracy w kopalni PG “Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach.
Podczas trwania szkolenia, seminarium odwiedzili m.in.: Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marek Bogusz oraz HR Manager Hutchinson II Żywiec Agnieszka Łapot.

Temat tegorocznego seminarium brzmiał: “Techniczne bezpieczeństwo pracy” i przedstawiony został przez nadinspektora PIP mgr. inż. Andrzeja Prusa. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z uprawnieniami Społecznych Inspektorów Pracy, omówiono ocenę ryzyka zawodowego.
Zagadnienia dotyczące Kodeksu Pracy, a w szczególności zmiany w prawie pracy, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone, przedstawił nadinspektor PIP mgr inż. Janusz Grygierczyk.
Z kolei mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak przedstawił wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyjaśniając zasady postępowania przy pożarach metali. Zajęcia dotyczące udziału Społecznych Inspektorów Pracy w zespołach powypadkowych, zasady prowadzenia postępowania powypadkowego i analizy przyczyn wypadków oraz prewencji wypadkowej prowadził koordynator BHP w Regionie Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” mgr Piotr Górny.
Wszyscy Społeczni Inspektorzy Pracy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy i BHP, co zostało potwierdzone zdanym egzaminem testowym.

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
mgr Piotr Górny