Dział Porad Prawnych

Dział Porad Prawnych

Dział Porad Prawnych

TERMIN WSZYSTKICH KONSULTACJI NALEŻY USTALIĆ TELEFONICZNIE

 

tel. 33 812 67 53 , 33 812 67 90

e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl


Nasz dział udziela wsparcia prawnego. Zapewniamy kompleksową poradę prawną dla członków Solidarności. Co ważne, nie ogranicza się ono jedynie do doradztwa, ale także oferuje profesjonalną reprezentację, dzięki której nasi członkowie na żadnym etapie nie są pozostawieni bez opieki prawnej.

Nasza pomoc prawna obejmuje wszystkie potrzeby naszych członków, także tych niezwiązanych z działalnością zawodową.

Wszystkie konsultacje należy wcześniej ustalić telefonicznie.


ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 »

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Więcej dokumentów na portalu “Diariusz związkowy”

Porady prawne na portalu “Tygodnik Solidarność”