Skoczów

Skoczów

 • Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” / Oddział Skoczów zaprasza do udziału w niedzielę – 12 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 (nie, jak pisaliśmy wcześniej – 13 grudnia) na Mszę Św. w intencji ofiar stanu wojennego, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.

  Koordynator O/Skorczów
  Michał Marek

 • Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 30 października 2021 roku po długiej chorobie zmarł w Brennej nasz kolega śp. Tadeusz Mendrek, wieloletni działacz „Solidarności” w Odlewni Żeliwa (późniejszej spółce Teksid Iron Poland)  w Skoczowie. Miał 71 lat.

  (więcej…)

 • 14 września 2021 r.

 • W związku z obradami sesji sprawozdawczej XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w czwartek 9 września 2021 roku biura Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej oraz biura terenowych oddziałów naszego związku będą nieczynne.

 • 1 września 2021 r.

  W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. w Skoczowie został odsłonięty pomnik NSZZ „Solidarność”. Uroczystość ta była częścią uroczystych obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

  Przypomnijmy, zorganizowane w Skoczowie obchody Sierpnia’80 były w tym roku głównymi podbeskidzkimi uroczystościami  41. rocznicy powstania „Solidarności”. Rozpoczęły się one od otwarcia okolicznościowej wystawy solidarnościowych pamiątek, przygotowanej przez Panią Haline Szotek w skoczowskim Domu Parafialnym. Później w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko i gospodarz parafii ks. kan. Witold Grzomba odprawili Mszę św. w intencji Ojczyzny, „Solidarności” oraz wszystkich żyjących i zmarłych członków naszego związku. Wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe „Solidarności” Regionu Podbeskidzie oraz zakładów pracy Skoczowa, Bielska-Białej, Żywca i Czechowic-Dziedzic.W homilii ks. Jóżef Oleszko przypomniał znamienne słowa Świętego Jana Pawła II, wygłoszone w Skoczowie w dniu 22 maja 1995 roku: Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach w których żyjemy i w całej Ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Przypominając te słowa kaznodzieja życzył związkowcom wrażliwości sumień, wytrwałości i skuteczności w przeciwdziałaniu złu, niesprawiedliwości i kłamstwu. 

  Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik NSZZ „Solidarność”. znajdujący się przy rondzie Ofiar Stanu Wojennego. Jego poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Oleszki, a wiązanki kwiatów złożyli m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed i poseł Przemysław Drabek, trzej kolejni przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Marek Bogusz, przedstawiciele władz Skoczowa i miejscowych organizacji „Solidarności”.

  Ostatnią częścią rocznicowych uroczystości było okolicznościowe spotkanie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności” z Podbeskidzia, w tym głównie z oddziałów Skoczów i Cieszyn. Było to okazja do uhonorowania zasłużonych związkowców medalami 40-lecia „Solidarności”. Były też okolicznościowe wystąpienia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, przewodniczącego Marka Bogusza oraz Marcina Tyrny, który zabrał głos w imieniu związkowców uhonorowanych rocznicowymi medalami. Oficjalną część uroczystości zakończyło autorskie spotkanie z poetą z Istebnej Kazimierzem Józefem Węgrzynem.

   

 • W dniach 18 i 19 września br. odbędzie się 39 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Podbeskidzka „Solidarność” organizuje wspólny wyjazd związkowców na niedzielną Mszę świętą, będącą najważniejszym punktem tej pielgrzymki. (więcej…)

 • Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Regionu Podbeskidzie do udziału w głównych regionalnych obchodach 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, które w tym roku odbędą się w poniedziałek 30 sierpnia w Skoczowie. (więcej…)

 • 8.07.2021 r.

  Ważniejsze szlaki na Baranią Górę 
  • Z Wisły Czarne czarnym szlakiem do schroniska i później czerwonym na szczyt Baraniej Góry: 3,5 h.
  • Z Wisły Czarne niebieskim szlakiem na Baranią Górę przez Dolinę Białej Wisełki: 3 h.
  • Z Przełęczy Salmopolskiej czerwonym szlakiem i następnie zielonym: 3h 10 min.

  Wpłaty przyjmujemy do 17 września 2021 r.

   

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

43-430 Skoczów, ul. Bielska 18
T: 609 436 566
E:michal.bbial@solidarnosc.org.pl

michal-marek

Koordynator – Michal Marek

Godziny urzędowania
wtorek, środa: 8.00 – 16.00
W razie potrzeby spotkanie może odbyć się w innym dniu

SPOTKANIA PROSIMY UZGADNIAĆ TELEFONICZNIE