stan wojenny

stan wojenny

Młodzi na tropach „Solidarności”

W sobotę 15 grudnia na ulicach Bielska-Białej rozegrana została II Gra Miejska „Tropami Solidarności”. Jej współorganizatorem była podbeskidzka „Solidarność”. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 11 zespołów, złożonych z uczniów i studentów – łącznie 43 osoby. Prawie drugie tyle stanowili wolontariusze przeprowadzający poszczególne „konkurencje”. (więcej…)

Gra „Tropami Solidarności”

Koksowniki przy moście na ulicy 11 Listopada i w parku Słowackiego, tajne drukarnie, podziemna radiostacja, konfrontacja zomowców i tajniaków z demonstrującą młodzieżą, brutalne przesłuchania na komendzie przy ulicy Rychlińskiego – to wszystko działo się w Bielsku-Białej w sobotę, 9 grudnia, na kilka dni przed 36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Jakby czas się cofnął… (więcej…)

Zaproszenie na uroczystość związaną z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego

Obchody pod patronatem Burmistrza Miasta Skoczowa – organizowane przez KZ NSZZ “Solidarność” TEKSID Iron Poland odbędą się w dn.13.12.2016r. w SKOCZOWIE.

Program obchodów:

17.00 – Msza św. w kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła

– Poświęcenie tablic Ronda Ofiar Stanu Wojennego.

18.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą Bł.ks. Jerzego.

18.15 – Prelekcja Marka  Łukasika z Instytutu Pamięci Narodowej na temat stanu wojennego oraz projekcja filmu pt.”Towarzysz Generał idzie na wojnę”

 

ZAPRASZAM

Czesław Chrapek

NSZZ Solidarność O/Skoczów

 

Spotkanie w rocznicę stanu wojennego

W związku ze zbliżającą się 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w sobotę, 10 grudnia, w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie dawnych i obecnych działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”. Organizatorami spotkania był Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” i nowopowstałe bielskie stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. (więcej…)

  • 1
  • 2