Porozumienie

Porozumienie

Dobrze, że “S” podpisała porozumienie, bo nauczyciele zostaliby z niczym!

Sławomir Broniarz, szef ZNP poinformował dzisiaj, że od najbliższej soboty nauczyciele zawieszają ogólnopolski strajk. – Przykro mi, że przez działania ZNP nauczyciele z tego strajku wyszli poobijani i czują się teraz przegrani. Mam nadzieje, że rekompensatą będzie to, że wszyscy maturzyści zostaną sklasyfikowani i największy egzamin w swoim życiu będą zdawać bez emocji i w atmosferze powagi – powiedział portalowi Tysol.pl Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Oswiata logo– Całe szczęście, że Solidarność podpisała porozumienie, bo nauczyciele zostaliby z niczym – mówi Ryszard Proksa przypominając, że przed rozpoczęciem strajku organizowanego przez ZNP i FZZ, Solidarność podpisała z rządem porozumienie, które zakładało podwyżki dla nauczycieli o 9,6 proc. od września 2019 r. Rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. – 9,6 proc. we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia. Oprócz tego w porozumieniu z „S” zawarto skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.

 – Teraz się okazuje, że podpisaliśmy porozumienie, które dało nauczycielom konkretne korzyści. Warto podkreślić, że nigdy do tej pory żadnej branży nie udało się wynegocjować tak dużej jednorazowej podwyżki jak w oświacie. Mimo tego próbowano pokazać nasze działania jako klęskę i mamić nauczycieli, że można dostać dwa razy więcej. W realiach państwa i budżetu jest to jednak mało prawdopodobne. Szkoda, że nauczyciele dali się zwieść obietnicom ZNP – mówi nam Ryszard Proksa.

 www.tysol.pl / Marcin Koziestański

 

 

Porozumienie pomiędzy stroną rządową a Solidarnością Oświaty. Apel do członków Związku

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

1.  Panią Beatę Szydło –Wiceprezesa Rady Ministrów

2.  Panią Elżbietę Rafalską –Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.  Panią Annę Zalewską –Minister Edukacji Narodowej

4.  Pana Michała Dworczyka –Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

5.  Pana Tomasza Robaczyńskiego –Podsekretarza Stanu w MF

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

1.  Pana Ryszarda Proksę –Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania –NSZZ „Solidarność”

2.  Pana Zbigniewa Świerczka –NSZZ „Solidarność”

3.  Pana Przemysława Święsa –NSZZ „Solidarność”

4.  Panią Agatę Łyko–NSZZ „Solidarność”

5.  Panią Jolantę Zawistowicz –NSZZ „Solidarność”jako obserwator –ze strony pracodawców: Wojciech Warski –Wiceprezes ZP-BCC.

Cała treść porozumienia »

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluję do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Cała treść komunikatu »

R. Proksa: “S” podpisała porozumienie z rządem. Podniesienie pensum nie jest częścią porozumienia

Opublikowano dnia 07.04.2019 23:07

– Dzisiaj Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania podpisała porozumienie z rządem, które realizuje nasze cztery postulaty, a dodatkowo minimum 300 pln za wychowawstwo, dodatkowe godziny dla dyrektorów w celu likwidacji godzin karcianych i zmniejszenie biurokracji. Chcę podkreślić, że żadne dodaki nie zostały w związku z tym zlikwidowane – mówi Ryszard Proksa szef KSOiW Solidarność.


screen YouTube
Propozycja nowego pensum została przez NSZZ Solidarność odrzucona i nie jest tematem tej umowy

– mówi Ryszard Proksa.

Materiał dźwiękowy »

Sukces “S”. Porozumienie i wzrost płac z nagrodą świąteczną w tyskiej fabryce Denso

W dniu 30 listopada br. zostało podpisane porozumienie dotyczące podwyżki zbiorowej wynagrodzeń miesięcznych dla wszystkich pracowników w firmie Denso Thermal Systems Polska.


Zbiory: Mateusz Gruźla

NSZZ Solidarność wystąpiła z żądaniem podwyżki wynagrodzenia 760 zł dla każdego pracownika. Poprzez konstruktywny dialog społeczny i rzeczowe negocjacje udało się dojść do kompromisu i podpisać porozumienie gwarantujące w 2019 r. wzrost wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 520 zł dla każdego pracownika.

Niezależnie od podwyżek zbiorowych w tyskim Denso cały czas mają miejsce podwyżki indywidualne. W tym roku objętych zostanie nimi 110 zatrudnionych, natomiast wg informacji pracodawcy, w okresie 4-letnim (wliczając w to 2019 r.), każdy pracownik powinien również otrzymać podwyżkę indywidualną.

Każdy pracownik w grudniu otrzyma również 1800zł brutto nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2018 roku.
Zaprezentowane, zostały plany i perspektywy spółki na najbliższą przyszłość. Planowany jest rozwój zakładu. Od stycznia 2019 r. ruszają bowiem nowe projekty, które ze sporą nawiązką mają zrekompensować nieco mniejszą w założeniach, przyszłoroczną produkcje dla Fiata (FCA).

Wanda Stróżyk- Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland

Źródło: Tysol.pl

Udostępnij na Facebooku »

Rocznica Porozumień Jastrzębskich

W poniedziałek 3 września w Jastrzębiu Zdroju odbyły się uroczyste obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania NSZZ Solidarność oraz 30. rocznicy górniczych strajków z 1988 roku. Tradycyjnie wśród uczestników tych uroczystości nie zabrakło przedstawicieli podbeskidzkiej „Solidarności” na czele z przewodniczącym ZR Markiem Boguszem. (więcej…)

Pikieta przed Mokate zawieszona

Po kilkunastodniowej wojnie nerwów przedstawiciele zarządu spółki Mokate w Ustroniu rozpoczęli rozmowy ze związkowcami. Ich efektem jest porozumienie o współpracy, podpisane w piątek, 8 grudnia. – Dziękuję wszystkim z całego kraju, którzy wsparli „Solidarność” w Mokate. To dzięki nim do tej spółki powrócił dialog – mówi Marek Bogusz, szef podbeskidzkiej „Solidarności” ogłaszając zawieszenie ogólnopolskiej pikiety przed bramami Mokate, która była zaplanowana na piątek, 15 grudnia. (więcej…)

36. rocznica Porozumień Jastrzębskich

W sobotę, 3 września, w jastrzębiu Zdroju odbyły się uroczystości upamiętniające 36. rocznicę podpisania Porozumień Jastrzębskich. W obchodach wzięli udział m.in. uczestnicy strajków w Jastrzębiu-Zdroju z sierpnia 1980 roku, sygnatariusze Porozumienia Jastrzębskiego, delegacja rządowa na czele z premier Beatą Szydło, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność (Podbeskidzie reprezentowali przewodniczący Marek Bogusz i jego zastępca Stanisław Sołtysik) oraz komisji zakładowych związku, delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. (więcej…)