Sekcja Metalowców

Sekcja Metalowców

Sekcja Branży Metalowców NSZZ “Solidarność” REGIONU PODBESKIDZIE

Serdecznie witamy w istniejącej od 1 stycznia 1994 roku Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ “Solidarność”.


Siedziba Rady Regionalnej Sekcji Branży MetalowcóSEKCJA-METLOWOCOW_SOLIDARNOŚĆw NSZZ “Solidarność” mieści się w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.

Celem naszej sekcji jest:

 • reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców,
 • ochrona praw pracowniczych,
 • ochrona interesów materialnych, zdrowotnych i socjalnych,
 • zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • obrona miejsc pracy i walka o godziwe zarobki pracowników,
 • interwencja i pomoc w przypadku naruszania praw pracowniczych,
 • interwencja w przypadku konfliktów z przełożonym,
 • współtworzenie Układów Zbiorowego Pracy,
 • profesjonalna pomoc z zakresu prawa,
 • przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku,
 • szkolenie i pogłębianie wiedzy członków Związku.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS! POCZUJESZ SIĘ JESZCZE PEWNIEJ I BEZPIECZNIEJ! 


Rada Regionalna podejmuje inicjatywy w obronie interesów pracowniczych, poprzez przyjmowanie uchwał i stanowisk kierowanych do krajowych organów NSZZ “Solidarność”.
Dotyczą one m.in.:

 • ratyfikowania przez Rząd R.P. punktu, dotyczącego prawa pracowników do sprawiedliwych wynagrodzeń Europejskiej Karty Społecznej,
 • nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych,
 • pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych Komisji Zakładowych wchodzących w skład SKBM,
 • organizowania szkoleń dla działaczy Komisji Zakładowych SKBM,
 • inicjowania wyborów i pomoc w pracy Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy,
 • organizowania szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy, koordynowanie spraw związanych z BHP,
 • wymiany doświadczeń.

Rada Regionalna Sekcji Branży Metalowców NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” każdego roku wydaje kalendarz, który stał się symbolem i dokumentem wspólnych działań Komisji Zakładowych wchodzących w skład Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” Regionu Podbeskidzie. 

 • Szanowni Państwo

  W związku z sytuacją panującą w Kraju i zagrożeniem koronawirusem, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” prowadzi swoją działalność za pośrednictwem telefonów i e-maili.
  Dotyczy to wszystkich Oddziałów wchodzących w obszar Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, jak również siedziby Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.
  Wszelka pomoc prawna i księgowa będzie udzielana na bieżąco drogą telefoniczną i e-mailową.
  W wyjątkowych przypadkach, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.

  Zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych we wszystkich Oddziałach, jak również te, które były zaplanowane przez Sekcje Regionalne.

  Ponadto odwołane są szkolenia związkowe, które miały odbyć się w marcu i kwietniu br. Nowe terminy zostaną ustalone i podane do wiadomości w późniejszym czasie.

  Przesunięciu ulegają też zawody strzeleckie, które miały odbyć się 21 marca br.

  Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
  NSZZ „Solidarność”
  Marek Bogusz

 • Podczas XXVIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ “S” delegaci wybrali na przewodniczącego Rady Sekretariatu Bogdana Szozdę, reprezentującego MOZ NSZZ „S” FCA (d. Fiat Auto Poland) w Bielsku-Białej oraz Krajową Sekcję Przemysłu Motoryzacyjnego. (więcej…)

 • Jesteśmy dokładnie na półmetku wyborów w zakładowych organizacjach związkowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022. Zgodnie z kalendarzem wyborczym muszą się one odbyć w okresie od początku listopada 2017 roku do końca marca br. Na Podbeskidziu na razie odbyły się one w niespełna dwudziestu organizacjach zakładowych. Jedną z nich była „Solidarność” spółki Bulten Polska – Shiloh. Otrzymaliśmy stamtąd relację, którą publikujemy poniżej.

  (więcej…)

 • Rozwija się akcja poparcia dla związkowców ze spółki Mokate w Ustroniu, którym pracodawca na wszelkie sposoby próbuje utrudnić działalność. Ostatnio swą opinię na temat sytuacji w Mokate ogłosiła Rada Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ “Solidarność”. (więcej…)

 • Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w sobotę, 30 września 2017 roku, odszedł do Pana nasz kolega, śp. Aleksander Tarnawa. Miał 64 lata. (więcej…)

 • W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku w OTS „Zagroń” w Szczyrku odbyło się XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”. Delegaci swoje kolejne Walne Zebranie rozpoczęli tradycyjnie od Mszy świętej, która tym razem została odprawiona w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce w Szczyrku.

  W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” kol. Bogdan Szozda oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” kol. Marek Bogusz.

  Delegaci przyjęli sprawozdania z działalności Rady oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały i Stanowiska WZD dotyczące spraw związkowych, społecznych i pracy, m.in. stanowiska w sprawie:

  1. przywróceniu emerytur pomostowych dla osób pracujących w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy uprawnienia te utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzi wątpliwości;
  2.  możliwości odejścia na emeryturę, uzależnionej od stażu składkowego – 40 lat pracy,  niezależnie od wieku;
  3. urealnienia kwoty wolnej od podatku;
  4. sytuacji związanej z planami sprzedaży Spółek GE Power Controls w Bielsku-Białej, Łodzi i Kłodzku;
  5. waloryzacji kwot wolnych od podatku przy realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  6. poparcia dla działań podejmowanych przez Radę Sekcji Krajowej Handlu w ich dążeniu do uchwalenia przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

  W XXVII Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” uczestniczyło około 50 delegatów, przedstawicieli Regionalnych Sekcji Metalowców z Bielska-Białej, Łodzi i Poznania oraz Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych z całej Polski.

  Piotr Górny

   

   

   

   

 • W środę, 10 maja, przed siedzibą odlewni żeliwa Teksid Iron Poland w Skoczowie odbyła się pikieta protestacyjna, zorganizowana wspólnie przez zakładową „Solidarność” i NZZ Odlewników. Związkowcy domagają się 10-procentowych podwyżek płac dla całej, liczącej 530 osób, załogi. (więcej…)

 • Staraniem Regionalnej Sekcji Metalowców NSZZ „Solidarność” przy wsparciu Zarządu Regionu Podbeskidzie i Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „S” oraz księdza prałata Krzysztofa Ryszki do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej sprowadzone zostały relikwie pierwszego stopnia błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki. Ich uroczyste wprowadzenie i instalacja odbyły się w sobotę, 28 stycznia. (więcej…)

 • Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,

  że 9 sierpnia 2016 roku zmarł w wieku 69 lat nasz kolega

  ś.p. RYSZARD MAREK,

  wieloletni członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”

  Bulten Polska (d. Bispol) w Bielsku-Białej. (więcej…)

Zobacz wszystkie