Pracownicy Samorządowi

Pracownicy Samorządowi

Akcja protestacyjna w Urzędzie Miasta Oświęcim

10 listopada 2022 r. Pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim rozpoczęli akcję protestacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz radnych na trudną sytuację płacową w Urzędzie oraz innych instytucjach zarządzanych przez Miasto. Akcja protestacyjna jest efektem braku porozumienia w ramach toczącego
Read more