Solidarność Podbeskidzie Akcja protestacyjna w Urzędzie Miasta Oświęcim

Akcja protestacyjna w Urzędzie Miasta Oświęcim

Akcja protestacyjna w Urzędzie Miasta Oświęcim

Udostępnij na:

10 listopada 2022 r.

Pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim rozpoczęli akcję protestacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz radnych na trudną sytuację płacową w Urzędzie oraz innych instytucjach zarządzanych przez Miasto.

Akcja protestacyjna jest efektem braku porozumienia w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Reprezentująca pracowników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu wystąpiła do ministra o wyznaczenie mediatora w związku z niespełnieniem wysuniętych żądań płacowych w celu poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników.

– Zarobki pracowników zatrudnionych na stanowiskach takich jak referent, podinspektor lub inspektor są bardzo niskie od dawna, jednak obecna sytuacja w Polsce sprawia, że pracownicy z miesiąca na miesiąc ubożeją przez galopującą inflację. Ceny żywności, prądu, gazu oraz wszystkich innych podstawowych produktów i usług odczuwalnie wzrastają z miesiąca na miesiąc, a wynagrodzenia w zasadzie zatrzymały się na tym samym poziomie, więc realnie ich siła nabywcza jest coraz niższa. Mierząc się z codziennymi wyzwaniami i wciąż rosnącymi wydatkami, pracując uczciwie czterdzieści godzin w tygodniu, mamy prawo do wynagrodzeń zapewniających nam komfort życia nie martwiąc się o to, czy nie zabraknie nam pieniędzy na życie zanim otrzymamy wynagrodzenie za kolejny miesiąc – mówią pracownicy.

Dodatkową frustrację pracowników powoduje bierne podejście Prezydenta Miasta Oświęcim do tematu niskich wynagrodzeń, a wręcz jasny sprzeciw wobec podwyżek. To utwierdza pracowników w świadomości niedoceniania przez Prezydenta pracy pracowników Urzędu Miasta. Każdorazowa wypowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim (czy to na sesji Rady Miasta Oświęcim, czy w lokalnych mediach) utwierdza pracowników w przekonaniu, że ze strony Prezydenta nie ma dobrej woli i chęci pochylenia się nad problemem. Podwyżki diet Radnych Rady Miasta w Oświęcimiu, oraz wynagrodzenia samego Pana Prezydenta i to z wyrównaniem, sugerują zrozumienie dla postępujących zmian ekonomicznych, które w jednakowym stopniu dotyczą wszystkich pracowników Magistratu. Inwestycja w kapitał ludzki, również jest inwestycją, która służy realizacji zadań samorządu. Nie do przyjęcia, w kontekście obowiązujących zwyczajowo standardów, jest pominięcie strony związkowej w projektowaniu wynagrodzeń w budżecie na  przyszły rok.

Akcja protestacyjna nie wprowadza żadnych utrudnień dla mieszkańców. Pracownicy, rozumiejąc swoją społeczną misję, starają się zwrócić uwagę na trudną sytuację w Urzędzie Miasta solidaryzując się ze wszystkimi, których dosięgły skutki obecnego kryzysu.

Jerzy Chrząszcz 
Przewodniczący
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu

 

Udostępnij na: