2015 Luty

Archiwum: Luty 2015

Piotr Górny Związkowcem Roku 2014

Piotr Górny, przewodniczący Komisji NSZZ “Solidarność” w spółce Buten Polska, otrzymał tytuł “Związkowiec Roku 2014″, nadany mu przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Uroczystość wręczenia okolicznościowego dyplomu i towarzyszącej mu statuetki Beskidzkiego Górala odbyła się podczas związkowego spotkania, zorganizowanego 7 lutego 2014 roku w Żywcu z okazji 34. rocznicy zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu.

Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty uzasadnienia decyzji Zarządu Regionu w sprawie przyznania Piotrowi Górnemu tytułu “Związkowca Roku 2014″, odczytanego podczas uroczystości. Piotr Górny jest członkiem “Solidarności” od 1989 roku, a od 1999 roku pełni funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ “Solidarność” Finveden-Bulten Polska w Bielsku-Białej. Od wielu kadencji jest delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbeskidzie, a także członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie. Od lat aktywnie działa w regionalnych i krajowych strukturach branżowych – obecnie pełni funkcje przewodniczącego Regionalnej Sekcji, a także wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ “Solidarność”.

Od wielu lat pracę związkową z powodzeniem łączy z ofiarną działalnością na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w swym zakładzie, jak też w swej branży, na szczeblu regionu i kraju. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu bhp dla zakładowych społecznych inspektorów pracy. W 2006 roku był pomysłodawcą i założycielem Klubu Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.

Piotr Górny jest symbolem związkowca, który w codziennej związkowej pracy łączy pasję z rzetelną wiedzą. Jego działalność, determinacja i konsekwencja w działaniu przynoszą wymierne efekty w postaci coraz lepszych, bardziej bezpiecznych warunków pracy w wielu zakładach nie tylko naszego regionu. Nie sposób przecenić tej działalności, która pozwoliła uniknąć wielu dramatów, wielu ludzkich tragedii.

Uhonorowanie Piotra Górnego tytułem “Związkowiec Roku” niech będzie dla niego nie tylko podziękowaniem za dotychczasową pracę, ale także umocnieniem i zachętą do równie aktywnego, jak dotychczas, podejmowania nowych wyzwań dla dobra członków “Solidarności”, dla dobra pracowników naszych zakładów pracy.

Zasłużeni dla “Solidarności”

Podczas uroczystości, zorganizowanej 7 lutego 2014 roku w Żywcu z okazji 34. rocznicy zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu, szereg osób zostało uhonorowanych związkowymi odznaczeniami. Część z nich, mających charakter ogólnopolski, nadał Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”. Inne zostały nadane decyzją podbeskidzkiego Walnego Zebrania Delegatów. Pragniemy pokrótce przedstawić sylwetki wszystkich uhonorowanych.

W dniu 9 października 2014 roku XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” nadał tytuł Zasłużony dla NSZZ “Solidarność” następującym osobom:

1. ks. bp Tadeusz Rakoczy,
2. ks. prałat Zbigniew Powada,
3. Marcin Tyrna.

Biskup Tadeusz Rakoczy pochodzi z Gilowic koło Żywca. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku w katedrze na Wawelu z rąk biskupa Karola Wojtyły. W latach 1978-1992 pracował w Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, będąc jednym z najbliższych współpracowników Ojca Świętego Jana Pawła II.
W marcu 1992 roku został mianowany pierwszym biskupem ordynariuszem nowopowstałej diecezji bielsko-żywieckiej. Funkcję tę pełnił do 16 listopada 2013 roku, gdy przeszedł na emeryturę. Przez cały ten czas biskup Tadeusz Rakoczy okazywał wyjątkową życzliwość dla podbeskidzkiej “Solidarności”: sprawował dla związkowców Msze Święte, wspierał związkowe inicjatywy, w swych homiliach i wystąpieniach propagował idee “Solidarności” w powiązaniu ze społeczną nauką Kościoła, brał udział w organizowanych przez “Solidarność” uroczystościach, regularnie spotykał się z liderami związkowymi. Taką samą otwartą i życzliwą dla “Solidarności” postawę prezentuje także obecnie, będąc już na emeryturze. Biskup Tadeusz Rakoczy jest też patronem organizowanego przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” cyklu konferencji “Bez wartości nie ma Solidarności”. Ksiądz Prałat Zbigniew Powada pochodzi z Dębowca koło Skoczowa. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 roku w Katowicach. W latach 1972-82 był wikarym w parafiach Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, św. Antoniego w Rybniku i Wszystkich Świętych w Pszczynie.
We wrześniu 1982 roku został wikarym, a rok później proboszczem parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej, która od 1992 roku jest parafią katedralną diecezji bielsko-żywieckiej. W latach stanu wojennego aktywnie włączył się w organizację pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W 1984 roku był pomysłodawcą oraz współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja, które stało się miejscem spotkań i współpracy działaczy zdelegalizowanej “Solidarności”. Do dziś pełni funkcję duszpasterza ludzi pracy, a także kapelana podbeskidzkiej “Solidarności” oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. Od wielu lat sprawuje zainicjowane przez siebie comiesięczne Msze Święte w intencji Ojczyzny i “Solidarności”. Marcin Tyrna, od 1959 pracownik Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych Befama. 30 sierpnia 1980 roku był współorganizatorem solidarnościowego strajku w Befamie i członkiem Komisji Robotniczej, od września 1980 w “Solidarności”, przewodniczący Komisji Zakładowej i delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbeskidzie, od czerwca 1981 roku członek Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie.

13 grudnia 1981 roku został internowany, po dwóch tygodniach zwolniony. W latach 1984-1988 wiceprzewodniczący Zakładowej Rady Pracowniczej BFMW Befama. W latach 1989-1992 ponownie został przewodniczącym Komisji Zakładowej i równocześnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie,. W 1992 roku został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, funkcję tę pełnił do czerwca 2014 roku.
W latach 1993-2001 był senatorem RP, w latach 2000-2001 pełnił funkcję wicemarszałka Senatu.
Podbeskidzka “Solidarność”, w latach gdy jej pracami kierował Marcin Tyrna, była i pozostaje jednym z najbardziej aktywnych i sprawnych organizacyjnie regionów na związkowej mapie Polski.

“Zasłużeni dla podbeskidzkiej Solidarności”

W dniu 13 czerwca 2014 roku XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie nadało honorowy tytuł “Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia” za dotychczasową działalność i szczególne zasługi dla naszego Związku i Regionu następującym osobom:

1. ks. prof. Tadeusz Borutka
2. Alojzy Danel
3. Józef Golonka
4. Edward Kubas
5. Franciszek Piątek
6. Jan Polak
7. Jerzy Zeman.

Ks. prof. Tadeusz Borutka – założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, naukowiec specjalizujący się w katolickiej nauce społecznej; diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Wieloletni wypróbowany przyjaciel podbeskidzkiej “Solidarności”, kaznodzieja i celebrans Mszy Świętych, sprawowanych w czasie związkowych uroczystości, współorganizator i gospodarz cyklu sesji “Bez wartości nie ma Solidarności”.
Alojzy Danel – członek NSZZ “Solidarność” od 1980 roku, wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej Rafinerii Czechowice (obecnie Lotos Terminale S.A.), członek Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, delegat na WZD Regionu Podbeskidzie. Z determinacją walczył o byt Rafinerii w czasie transformacji, skutecznie opóźniając procesy restrukturyzacyjne do czasu rozwiązania kwestii pracowniczych.
Józef Golonka – we wrześniu 1980 współorganizator “S” w Zakładach Metali Lekkich Kęty (obecnie Grupa Kęty SA) i członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego “S” Regionu Podbeskidzie, od października 1980 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. Od maja 1981 członek Zarządu Regionu Podbeskidzie. Od 1989 roku przewodniczący KZ ZML i członek Zarządu Regionu. Delegat na WZD wszystkich dotychczasowych kadencji, a w latach 1992-95 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów.
Edward Kubas – wieloletni pracownik Fabryki Aparatów Elektrycznych Apena (obecnie GE Power Controls) w Bielsku-Białej; w 1980 współzałożyciel oraz wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, a w 1981 roku jej przewodniczący. 14 grudnia 1981 organizator jednodniowego strajku protestacyjnego w Apenie. Od lutego 1989 przewodniczący “Solidarności” Apeny. Od 1989 członek Zarządu Regionu (w tym również członek Prezydium ZR), od 1991 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów “Solidarność”. Wieloletni przewodniczący Regionalnej Sekcji Metalowców.
Franciszek Piątek – długoletni działacz związkowy w Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego Famed. Członek “Solidarności” od 1980 roku. Od 1994 roku przez trzy kadencje pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej, od 2002 przez trzy kadencje był delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu. Ofiarnie działał w “Solidarności” Famedu w najtrudniejszych dla tej firmy czasach. Obecnie na emeryturze.
Jan Polak – w 1980 roku organizator “Solidarności” w Bielskiej Fabryce Wyrobów Śrubowych Bispol (obecnie spółka Bulten), sekretarz Komisji Zakładowej do 13.12.1981 roku; w latach 1989-1994 wiceprzewodniczący KZ, a w latach 1994-1999 przewodniczący Komisji Zakłaodwej. W latach 1999-2014 członek Prezydium Zarządu Regionu (od 2002 sekretarz ZR); delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu przez wszystkie kadencje od 1981 roku.
Jerzy Zeman – wieloletni pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, obecnie emeryt. Członek “Solidarności” od 1980 roku, w 1981 roku współzałożycieli “Solidarności” Transportu Prywatnego w regionie Podbeskidzie, w latach 1996-2010 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego; delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu, w latach 1998-2006 członek Zarządu Regionu Podbeskidzie; inicjator ufundowania sztandaru “Solidarności” MZK. Zawsze wierny ideałom “Solidarności”.

Spotkanie przewodniczących O/Cieszyn

W dniu 5 lutego br., w siedzibie oddziału NSZZ “Solidarność” O/Cieszyn odbyło się spotkanie przewodniczących reprezentujących zakłady pracy z terenu działania regionu. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Cieszyn Ryszard Macura, nie zabrakło również przewodniczącego ZR Marka Bogusza.

W trakcie zebrania Burmistrz przedstawił sprawy priorytetowe dla miasta, które są obecnie realizowane przez jego urząd. Są to m. in. kwestie komunikacji – węzeł przesiadkowy na Placu Hajduka, ograniczenia emisji CO2 i źródła zanieczyszczeń z tym związane, przedsiębiorczości, inwestycji w sektor produkcyjny a także sprawy ludzi młodych. W czasie dyskusji rozmawiano na temat sytuacji jednostek podlegających Urzędowi Miasta – m. in. bibliotek, Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący podziękowali Burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia oraz merytoryczną dyskusję. Wyrażona została chęć ponownego spotkania z włodarzem miasta.

Druga część zebrania poświęcona została aktualnej sytuacji związanej z sytuacją na Śląsku oraz ogłoszonym przez Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” pogotowiem strajkowym. Informacje dotyczące bieżących planów Związku przedstawił przew. ZR Marek Bogusz , który uczestniczył w spotkaniu sztabu protestacyjnego w Gdańsku.

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ “Solidarność”
Michał Marek

Spotkanie w rocznicę strajku

W sobotę, 7 lutego, w sali koncertowej żywieckiej szkoły muzycznej odbyły się obchody 34. rocznicy zakończenia podbeskidzkiego strajku generalnego. Uczestniczyli w nim dawni i obecni działacze związkowi podbeskidzkiej “Solidarności”, a także wypróbowani przyjaciele naszego Związku. Żywieckie spotkanie było okazją do uhonorowania kilku osób z tego szacownego grona…

W uroczystości wzięli udział duchowni na czele z biskupem seniorem Tadeuszem Rakoczym, przedstawiciele władz samorządowych, wśród których byli nich prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, burmistrz Żywca Antoni Szlagor, starosta żywiecki Andrzej Kalata i wiceburmistrz Cieszyna Bogdan Ścibut. W gronie związkowców byli przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów poseł Stanisław Szwed oraz spora reprezentacja Zarządu Regionu na czele z przewodniczącym Markiem Boguszem. – Dobrą, wieloletnią tradycją podbeskidzkiej “Solidarności” jest doroczne spotkanie dawnych i obecnych działaczy naszego Związku, a także wypróbowanych przyjaciół “Solidarności”. Organizujemy je dla upamiętnienia zwycięskiego strajku generalnego na Podbeskidziu z zimy 1981 roku, dla upamiętnienia wszystkich uczestników tamtego zrywu. Wiem, że są oni wśród nas także dziś, na tej sali – podkreślił na początku spotkania Marek Bogusz witając wszystkich przybyłych.

Piotr Duda w swym wystąpieniu podkreślił, że podbeskidzki strajk w 1981 roku był wyrazem sprzeciwu “Solidarności” wobec nadużyć władz, wobec panującego wówczas nepotyzmu. Przypomniał jeden z postulatów strajkujących jeszcze z sierpnia 1980 roku, mówiący o doborze kadry kierowniczej według kompetencji, a nie przynależności partyjnej. – Nadal jest to aktualne żądanie. Dziś jesteśmy świadkami, jak kilkanaście tysięcy górników strajkuje, żądając odwołania jednego prezesa. Są wielkie straty, ale władza nie ustępuje, bo to jest jej człowiek. Rządzący wciąż uważają, że mają patent na mądrość – mówił przewodniczący nawiązując do sytuacji w kopalniach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. W dalszej części uroczystości zebrani mogli obejrzeć film, zrealizowany w czasie podbeskidzkiego strajku. Następnie, w okolicznościowym wykładzie Artur Kasprzykowski z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał, że strajk generalny na Podbeskidziu, trwający od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku był największym w Polsce między wrześniem 1980 i grudniem 1981 r. protestem “Solidarności” – czysto politycznym i zakończonym zwycięstwem związkowców. Zaznaczył także, że był to pierwszy przypadek od czasu powstania “Solidarności” tak jednoznacznego włączenia się przedstawicieli Kościoła w społeczny spór i mediację.

Uroczystość w Żywcu była okazją nie tylko do wspomnień. Tradycyjnie w czasie spotkania uhonorowane zostały osoby, które w różny sposób, na różnych płaszczyznach zasłużyły się “Solidarności”. I tak tytuły “Zasłużony dla NSZZ Solidarność”, nadane przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”, otrzymali biskup senior Tadeusz Rakoczy, zasłużony kapelan “Solidarności” i diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. prałat Zbigniew Powada, oraz wieloletni szef podbeskidzkiej “Solidarności”, były senator Marcin Tyrna. Okolicznościowe dyplomy i odznaczenia wręczyli im Piotr Duda i Stanisław Szwed. – To najwyższe odznaczenie, jakie Solidarność może przyznać najbardziej zasłużonym osobom. Jest to dowód naszego uznania i wdzięczności za waszą postawę i służbę dla innych – podkreślił Piotr Duda.

Podczas uroczystości wręczono także tytuły “Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”, przyznane przez regionalne Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność”. W gronie wyróżnionych tym tytułem znaleźli się ks. prof. Tadeusz Borutka, Alojzy Danel, Józef Golonka, Edward Kubas, Franciszek Piątek, Jan Polak i Jerzy Zeman.
Wręczony został również tytuł “Związkowca Roku 2014″. Decyzją Zarządu Regionu otrzymał go Piotr Górny, szef “Solidarności” w spółce Bulten Polska, związkowy specjalista od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. [Uwaga: krótkie charakterystyki wszystkich uhonorowanych publikujemy w odrębnym materiale] W części artystycznej spotkania wystąpił kierowany przez Jadwigę Jurasz zespół “Grojcowianie”.
Sponsorami obchodów w Żywcu było Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” Sp. z o.o. z Czechowic Dziedzic, a także władze samorządowe Żywca i powiatu żywieckiego.

  • 1
  • 2