Oddziały Cieszyn Spotkanie przewodniczących O/Cieszyn

Spotkanie przewodniczących O/Cieszyn

Spotkanie przewodniczących O/Cieszyn

Udostępnij na:

W dniu 5 lutego br., w siedzibie oddziału NSZZ “Solidarność” O/Cieszyn odbyło się spotkanie przewodniczących reprezentujących zakłady pracy z terenu działania regionu. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Cieszyn Ryszard Macura, nie zabrakło również przewodniczącego ZR Marka Bogusza.

W trakcie zebrania Burmistrz przedstawił sprawy priorytetowe dla miasta, które są obecnie realizowane przez jego urząd. Są to m. in. kwestie komunikacji – węzeł przesiadkowy na Placu Hajduka, ograniczenia emisji CO2 i źródła zanieczyszczeń z tym związane, przedsiębiorczości, inwestycji w sektor produkcyjny a także sprawy ludzi młodych. W czasie dyskusji rozmawiano na temat sytuacji jednostek podlegających Urzędowi Miasta – m. in. bibliotek, Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący podziękowali Burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia oraz merytoryczną dyskusję. Wyrażona została chęć ponownego spotkania z włodarzem miasta.

Druga część zebrania poświęcona została aktualnej sytuacji związanej z sytuacją na Śląsku oraz ogłoszonym przez Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” pogotowiem strajkowym. Informacje dotyczące bieżących planów Związku przedstawił przew. ZR Marek Bogusz , który uczestniczył w spotkaniu sztabu protestacyjnego w Gdańsku.

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ “Solidarność”
Michał Marek

Udostępnij na:

Author: admin