pit

pit

Ulga z tytułu składek członkowskich od 1 stycznia 2023 r.

30 stycznia 2023 r. Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlega wysokość rzeczywiście zapłaconych składek, jednak maksymalnie 500 zł. Do pobrania:1.
Read more