Solidarność Podbeskidzie XV edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

XV edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

XV edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Udostępnij na:

23 września 2022 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła XV edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Pracodawca Przyjazny PracownikomCelem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Przypominamy, że pracodawcy posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

Ankietę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych przez Komisję Certyfikacyjną w załączniku do Regulaminu.

pm

Załączniki:

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat