Solidarność Podbeskidzie Prawo, ustawy, rozporządzenia… Już nie takie straszne!

Prawo, ustawy, rozporządzenia… Już nie takie straszne!

Prawo, ustawy, rozporządzenia… Już nie takie straszne!

Udostępnij na:

Z inicjatywy Działu Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 19-21.11.2019 r. odbyło się kolejne już szkolenie dla członków „Solidarności” pt. „Rola przedstawicieli Solidarności w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”, które odbyło się w ramach szerszego projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ Solidarność, umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa  na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy”.

Szkolenie miało miejsce w Tarnowie w hotelu „Cristal Park” i wzięło w nim udział 18-stu przedstawicieli związków zawodowych, m.in. z Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic- Dziedzic, Suchej Beskidzkiej i Żywca. Celem szkolenia było nabycie/podniesienie kompetencji w zakresie obejmowanym przez w/w zagadnienia.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że cel został osiągnięty.

 

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat