^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Europejska Inicjatywa Obywatelską

 

Dnia 28 września 2015 roku Prezes ETF Lars Lindgren oraz Sekretarz Generalny ETF Eduardo Chagas na rozpoczęciu Europejskich Targów Transportu oficjalnie ogłosili Europejską Inicjatywę Obywatelską (ECI) pod nazwą Sprawiedliwy Transport w Europie (Fair Transport Europe) – równe traktowanie wszystkich pracowników transportu.

W ramach tej inicjatywy będziemy zbierać podpisy pod tą petycją wzywającą polityków Komisji Europejskiej aby zapobiec wyścigowi zaniżania warunków pracy i życia pracowników transportu.

Czytaj więcej...

Związkowe spotkanie z delegacją ETF

W dniu 17.11.2016 rozpoczęły się zorganizowane przez KSTD dwudniowe spotkania przedstawicieli ETF - Europejskiej Federacji Pracowników Transportu ze stroną rządową i pracodawcami reprezentującymi przewoźników. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"  z dużą pomocą Zarządu  Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarności" otworzyły pierwszy dzień debaty w Warszawie.
Pierwszy dzień spotkania miał charakter czysto związkowy.
Podczas spotkania zaprezentowaliśmy szczegółowo strukturę działania NSZZ „Solidarność”, przepływ informacji oraz to co jest naszym fundamentem to demokratyczny system działania w związku - bo może nie każdy zdaję sobie z tego sprawę, ale polska "Solidarność" jest jedną z najbardziej demokratycznych organizacji w Europie.
Przedstawiliśmy historię związku, szczególny akcent położyliśmy na historię Regionu Mazowsze, którą w telegraficznym skrócie omówił  sekretarz Zarządu Regionu Grzegorz Iwanicki.  Omówił problemy z jakimi związek miał do czynienia dawniej a wyzwaniami dnia dzisiejszego. Przedstawił problemy, które są nadal aktualne mimo 30 lat funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Nowe wyzwania i nowe problemy idące wraz z postępem i tzw. nowoczesnym zarządzaniem.
Przedstawiciele ETF - Roberto Parillio- Przewodniczący Sekcji Transportu Drogowego oraz Ctistina Tilling - Sekretarz Polityczny ETF z zainteresowanie obejrzeli prezentacją jak również bardzo uważnie przysłuchiwali się naszym uwagom, sugestiom i problemom z czego robili szczegółowe notatki. Związek „Solidarność" jest najbardziej zorganizowanym i bogatym w struktury związkiem w Europie Wschodniej, więc stąd tak duże zainteresowanie.
Podsumowując, Roberto Parillo - który jest równocześnie przewodniczącym belgijskiego związku CSC-ACV Transcom oraz Cristina Tilling zadeklarowali, że w najbliższym czasie przyjadą ponownie do Warszawy ale tym razem w większej reprezentacji aby przyjrzeć się współpracy związków w korelacji ze stroną pracodawców, rządu i parlamentu.

ZDJĘCIA

Płaca minimalna dla kierowców ciężarówek.

Komu przysługuje wynagrodzenie minimalne:
Aplikacja:
Skierowana do wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w kraju, a także do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umów tymczasowych. Wyjątki: Praca na własny rachunek, osoby poniżej 18 roku życia, wolontariusze i pracownicy zatrudnieni w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, którzy byli wcześniej długotrwale bezrobotni, praktykanci.
Zagraniczni pracownicy:
Płaca minimalna obowiązuje również pracowników zatrudnionych u zagranicznych pracodawców, jeśli prowadzą działalność w Niemczech. Dotyczy to również wykonywania przewozów kabotażowych, w ruchu transgranicznym w celu załadunku lub rozładunku w Niemczech i dla przesyłek tranzytowych.
"Według ostatnich rozmów z właściwymi ministerstwami minimalną płacę stosuje się również do transgranicznego wykorzystania pracowników przez pracodawców zagranicznych w Niemczech."

Czytaj więcej...

Ryczałty za noclegi

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg musimy na spokojnie ocenić sytuację i wystąpić do pracodawców i Rządu RP o przystąpieniu do prac nad rozwiązaniami systemowymi w naszej branży oraz stworzeniu sektorowego układu zbiorowego.
Otrzymaliśmy wstępne deklaracje współpracy od organizacji pracodawców tj. ZMPD I TLP. Z przedstawicielami ZMPD odbyliśmy spotkanie robocze, na którym wymieniliśmy się uwagami, spostrzeżeniami i nakreśliliśmy kierunek przyszłych rozmów oraz wskazaliśmy sprawy, które dla nas mają szczególne, priorytetowe znaczenie. 

Czytaj więcej...

Minimalna nawet przy tranzycie. Wspólny głos polskich i niemieckich związków zawodowych

Podpisanie wspólnego listu przez polskie i niemieckie związki zawodowe w sprawie stosowania niemieckich stawek minimalnych przez przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, stanowiło ważny punkt podczas VII Polsko-Niemieckiego Forum Związków Zawodowych, które odbywały się w Gdańsku. - To silny sygnał za zrównywaniem płac w obrębie Unii Europejskiej – mówili sygnatariusze listu.

Cztaj więcej na stronie:

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.