^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego- 2016r.

W dniu 19.01.2016r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego. Tradycyjnie już uczestniczyły w tym spotkaniu trzy strony, przedstawiciele z DG MOVE (Departament Transportu przy Komisji EU) DG Employment (Departament ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej), stronę związkową reprezentowała ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu ), Polskę reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Stronę pracodawców reprezentowała organizacja IRU (International Road Transport Union).

Czytaj więcej...

KSTD NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie o współpracy z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom.

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom zorganizowała dwudniowe spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla Naszych członków. Współpraca ma obejmować swoim zakresem obszar na szczeblu międzynarodowym przy wzajemnym wspieraniu się nad projektami unijnych aktów wykonawczych (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące pracy i życia kierowców zawodowych w kontekście płacy minimalnej, osłony socjalnej, wypoczynków itp. oraz
w kwestii toczącej się obecnie dyskusji o pracownikach delegowanych.

Pierwszy dzień poświeciliśmy całkowicie na omówienie spraw związkowych, dolegliwości występujących w poszczególnych obszarach i stworzenia katalogu spraw do wzajemnego wspierania się oraz kolejności rozpatrywania zgłoszonych spraw pod względem ciężaru i wagi problemu.

Czytaj więcej...

Nie spałeś? Nie jedź

Senni kierowcy są prawie tak samo niebezpieczni jak ci, którzy prowadzą po alkoholu. W obu tych grupach kierowców prawdopodobieństwo spowodowania wypadku jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku osób trzeźwych i wypoczętych. Agencja Reutera dla dowodu przytacza wyniki badania przeprowadzonego pod kierownictwem Nicholasa Moore’a ze szpitala uniwersyteckiego w Bordeaux. Przeanalizowano informacje o 679 kierowcach, którzy w latach 2007-2009 trafili do szpitala na ponad dobę w następstwie poważnych wypadków.

Więcej informacji na stronie- link

motoryzacja.interia.pl

AKCJA ZWIĄZKOWA W HOLANDII.

W sobotę i niedzielę 13 i 14 lutego 2016 roku przedstawiciele KSTD NSZZ „Solidarność” wspólnie z kolegami ze związków transportowych Holandii i Rumunii przeprowadzili akcję zachęcającą kierowców zawodowych do przystąpienia do związku, rozdawali ulotki, zbierali ankiety i przeprowadzali rozmowy na temat występujących problemów związanych z wykonywanym zawodem kierowcy. Miejsce akcji - parkingi w Holandii.
Akcja była bardzo udana, zebraliśmy mnóstwo ankiet, kilka deklaracji, ale przede wszystkim najważniejszy był kontakt z kierowcami, który był rzeczą kluczową.
Wiemy co jest do poprawienia, wiemy co musimy pilnie zrobić, mamy również pomysły jak to zrobić ale wiemy także jak bardzo potrzebujemy członków związku!

Czytaj więcej...

Międzynarodowa konferencja o sytuacji w transporcie drogowym i pracownikach delegowanych- 10.03.2017R.

10 marca w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Road transport – social aspects” zorganizowana przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Dyskusja w głównej mierze była poświęcona nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych i jej wpływu na branżę transportu międzynarodowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskiego parlamentu, ministerstwa infrastruktury, Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele ambasad:  Austrii, Holandii,, Francji, Niemiec i Włoch, świata nauki z kraju i zagranicy, przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” eksperci Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” , przedsiębiorców oraz mediów.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski jako jeden z panelistów tej konferencji przypomniał, że to naciski związków zawodowych na poprawę jakość życia i pracy kierowców zawodowych wywołały dyskusję o pracownikach delegowanych. Na zachodzie sytuacja jest unormowana, wywalczona przez związki zawodowe i zapisana w układach zbiorowych pracy. Przy wysokich różnicach kosztów pracy polscy przewoźnicy mogli inwestować i  rozwijać swoje firmy, ale wraz z rozwojem nie szła inwestycja w pracownika.

Przewodniczący przypomniał, że związek Solidarność od wielu lat domaga się zmiany zasad wynagradzania kierowców na takie, które będą miały wpływ na przyszłą emeryturę, rentę urlop wypoczynkowy czy chorobowe i również pozwolą kierowcom funkcjonować na poziomie niezbędnym do życia w trakcie wykonywania podróży służbowej. W Polsce kierowca zarabia płacę minimalną, zaś do ręki otrzymuje od 7 do 9 tys. zł miesięcznie. Ponad 6 tys. zł dostaje w formie dodatków. Taka sytuacja jest zdaniem związkowców niewłaściwa i powinna być natychmiast zmieniona a relacje odwrócone. Dzisiaj szukanie winnych po stronie UE forsowanych zmian w przepisach i stosowania tzw. protekcjonizmu jest naszym zdaniem nieuprawnione co również potwierdzili nasi eksperci z KK. Swoje wystąpienie mieli Barbara Surdykowska, dr Ewa Podgórska-Rakiel, która również była jednym z panelistów i Sławomir Adamczyk.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.