^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Zakazy ruchu w dni ustawowo wolne od pracy

Data                          Godziny                    Powód
01 stycznia 2014       od 08:00 do 22:00    Nowy Rok
19 kwietnia 2014       od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Wielkanoc (Wielka Sobota)
20 kwietnia 2014       od 08:00 do 22:00    Wielkanoc
21 kwietnia 2014       od 08:00 do 22:00    Wielkanoc (drugi dzień)
30 kwietnia 2014       od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający 1 maja
01 maja 2014            od 08:00 do 22:00    Święto Państwowe – 1 maja
02 maja 2014            od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Trzeciego Maja
03 maja 2014            od 08:00 do 22:00    Święto Narodowe Trzeciego Maja
07 czerwca 2014       od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Zielone Świątki
08 czerwca 2014       od 08:00 do 22:00    Zielone Świątki
18 czerwca 2014       od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Boże Ciało
19 czerwca 2014       od 08:00 do 22:00    Boże Ciało
14 sierpnia 2014      od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Wniebowzięcie NMP
15 sierpnia 2014      od 08:00 do 22:00    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej)
31 października 2014    od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Wszystkich Świętych
1 listopada 2014       od 08:00 do 22:00    Wszystkich Świętych
10 listopada 2014     od 18:00 do 22:00    dzień poprzedzający Święto Niepodległości
11 listopada 2014     od 08:00 do 22:00    Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia 2014       od 08:00 do 22:00    Boże Narodzenie
26 grudnia 2014       od 08:00 do 22:00    Boże Narodzenie (drugi dzień)

Wakacyjne zakazy ruchu
W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem 15 sierpnia 2014 (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – zakazy z powodu dnia wolnego od pracy, w godzinach od 08:00 do 22.00):
•    PIĄTKI – od godziny 18:00 do godziny 22:00,
•    SOBOTY – od godziny 8:00 do godziny 14:00,
•    NIEDZIELE od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.
 
Wyłączenia od zakazów ruchu
Przepisy nie mają zastosowania do:
1.    pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2.    pojazdów biorących udział w:
a.    akcjach ratowniczych,
b.    akcjach humanitarnych,
c.    usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d.    usuwaniu awarii;
3.    pojazdów używanych:
a.    przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b.    do przewozu żywych zwierząt,
c.    dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d.    dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e.    do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f.    do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g.    do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h.    do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i.    do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j.    w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k.    do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l.    do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m.    do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n.    do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o.    do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p.    w transporcie kombinowanym,
q.    dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4.    pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
5.    pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6.    pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Źródło: Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Dz.  U. z 2013, poz. 839)

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.