^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Polsko-niemieckie seminarium związkowe

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie niemieckiego związku Ver.di we Frankfurcie n/Odrą odbyło się pierwsze na ten rok polsko-niemieckie seminarium związkowe.
Stronę niemiecką reprezentował Sekretarz oraz Skarbnik Ver.di na region Brandenburgia oraz związkowcy z Deutsche Post oraz Transportu miejskiego z Berlina i Frankfurtu/O.
„Solidarność” reprezentowali przedstawiciele z przygranicznej Organizacji Zakładowej „Solidarność” w PeKaEs, członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S” oraz związkowcy z firm Butter Sp. z o.o. oraz AB Texel GMBH.

Czytaj więcej...

Życzenia

Koleżanki i Koledzy
Niech czas Wielkanocy utrzyma nasze marzenia w mocy
a wszelkie życzenia będą możliwe się do spełnienia
Aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,
abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności
Niechaj symbol boskiego odrodzenia
będzie dla nas celem do spełnienia.
Wesołych świąt!
w imieniu 
Rady KSTD
Tadeusz Kucharski

Informacja w sprawie możliwości samodzielnego tankowania LPG

4 września 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1019).

Oznacza to możliwość samodzielnego tankowania pojazdów LPG po upływie 14 dni od ogłoszenia ww. rozporządzenia, czyli od 19 września 2013 r.

Spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu

W dniach 16-17 marca 20116 roku w Brukseli odbył się pierwsze na ten rok zaplanowane spotkanie Sekcji Transportu Drogowego i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Spotkanie prowadził Przewodniczący Sekcji RD Roberto Parillo.

Podczas dwudniowych obrad poruszono szereg tematów, najważniejsze z nich to:

1.       Pakiet drogowy (road package),  czyli zbiór 10 aktów (Rozporządzenie 1071/2009 „ o dostępie do zawodu przewoźnika”; Rozporządzenie 1072/2009 „o kabotażu”; Rozporządzenie 1073/2009 „przewóz okazjonalny autobusem”; Rozporządzenie 561/12/2006 „o czasie pracy i odpoczynku”; Dyrektywa 2002/15/WE „czas pracy dla pracowników mobilnych w transporcie drogowym”; Dyrektywa 2006/22/WE „minimalny poziom kontroli w transporcie”; Dyrektywa 2006/1/WE „wynajmowanie pojazdów” ;2011/76/UE „eurowiniety”; Dyrektywa96/71/KE „o pracownikach delegowanych”; Rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) „prawa pracy dla pracowników wysoce mobilnych”).

Czytaj więcej...

Spotkanie z pracodawcami ze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Z inicjatywy polskich i belgijskich transportowych związków zawodowych odbyło się w Warszawie dwudniowe spotkanie przedstawicieli ACV – CSC Transcom i Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.
Dzień drugi został wykorzystany do spotkania z drugą stroną społeczną tj. pracodawcami ze Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Omówiono wiele spraw, te które nas łączą i dzielą w przedmiocie szeroko rozumianego dumpingu socjalnego oraz w obszarze zabezpieczenia socjalnego, płacy minimalnej, okresu przebywania w tzw. podróży służbowej, wypoczynków tygodniowych, ubezpieczenia i definicji pracownika delegowanego. Na to spotkanie zostali również zaproszeni przedstawiciele administracji państwowej z MIiB, GITD i GIP.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.