Solidarność Podbeskidzie Metalowcy solidarni z Solidarnością w Mokate

Metalowcy solidarni z Solidarnością w Mokate

Metalowcy solidarni z Solidarnością w Mokate

Udostępnij na:

Rozwija się akcja poparcia dla związkowców ze spółki Mokate w Ustroniu, którym pracodawca na wszelkie sposoby próbuje utrudnić działalność. Ostatnio swą opinię na temat sytuacji w Mokate ogłosiła Rada Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”.

„Po zapoznaniu się z sytuacją Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mokate Ustroń wyrażamy swoje oburzenie zaistniałym tam faktem łamania praw pracowniczych i praw związkowych przez właściciela firmy Mokate w Ustroniu, jednoczenie w pełni popieramy działania związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w tymże zakładzie” – czytamy w stanowisku Metalowców, przyjętym 30 listopada br. – Cieszą nas takie solidarne gesty i słowa, napływające z różnych stron kraju. Wierzymy, że za słowami pójdą dalsze działania i wszyscy spotkamy się na naszej pikiecie przed Mokate, która odbędzie się 15 grudnia. Już teraz docierają do nas liczne deklaracje przyjazdu do Ustronia, składane przez związkowców z różnych stron Polski- mówi Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”.

Poniżej publikujemy pełny tekst wspomnianego wyżej stanowiska „Solidarności” Metalowców.

 Stanowisko

 Rady Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z sytuacją Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mokate Ustroń wyraża swoje oburzenie zaistniałym tam faktem łamania praw pracowniczych i praw związkowych przez właściciela firmy Mokate w Ustroniu, jednoczenie w pełni popiera działania związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w tymże zakładzie.

Nękanie i szykanowanie działaczy związkowych przypomina bardziej XIX wieczną manufakturę a nie nowoczesny zakład XXI wieku, w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Nieprzestrzeganie przepisów polskiego  prawa pracy oraz   Dyrektyw Unii Europejskiej świadczy o poczuciu bezkarności właścicieli tej firmy, co jest skandalem i musi być natychmiast zaprzestane.

Rada KSBM domaga się od instytucji państwowych podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu normalizację zasad współpracy ze związkami zawodowymi  zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pracy.

Przewodnicząca

Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”

Barbara Filiczkowska

 Bukowina Tatrzańska 30.11.2017r.

 

Do wiadomości:

 1. Prezydent RP
 2. Minister RPiPS
 3. Wojewoda Śląski
 4. Marszałek Województwa Śląskiego
 5. Okręgowy Państwowy Inspektor Pracy w Katowicach
 6. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
 7. Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”
 8. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
 9. Tygodnik Solidarność
 10. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Mokate
 11. Tablice Ogłoszeń w Mokate 
Udostępnij na: