Pozostałe Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Udostępnij na:

W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” mam zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystym spotkaniu dawnych i obecnych działaczy NSZZ „Solidarność”, zorganizowanym w związku z XXXVII rocznicą zwycięskiego Strajku Generalnego na Podbeskidziu, które odbędzie się w piątek, 2 lutego 2018 roku o godz. 16.00 w sali Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 27 w Bielsku-Białej.

Licząc na przyjęcie zaproszenia łączę wyrazy szacunku

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz


W programie:
– Wręczenie odznaczeń państwowych i związkowych
– Występ zespołu muzyczno-wokalnego „WALK” z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu

Po zakończeniu części oficjalnej  zapraszamy na poczęstunek.

Strajk generalny na Podbeskidziu trwał od 27 stycznia do 6 lutego 1981 roku i był w skali kraju wydarzeniem bezprecedensowym – największym, najdłużej trwającym protestem o czysto politycznym charakterze.
Brało w nim udział blisko 200 tysięcy osób z ponad czterystu zakładów pracy i instytucji z terenu całego Podbeskidzia.
Strajk doprowadził do odwołania skorumpowanych władz partyjnych i administracyjnych ówczesnego województwa bielskiego i miasta Bielska-Białej.
Podbeskidzka „Solidarność”, skupiona w strajkowej centrali mieszczącej się w historycznej sali ZPW „Bewelana”, pokazała całej Polsce, że faktycznym włodarzem jest społeczeństwo, a nie nomenklaturowe, narzucone z góry władze.

Udostępnij na: