Oświadczenie

UNI Global Union, światowa federacja związków zawodowych z sektora usług deklaruje podjęcie działań na rzecz wyeliminowania zjawiska podwójnych standardów traktowania pracowników w różnych krajach Unii Europejskiej przez międzynarodowe koncerny. Na Zjeździe przyjęto...
Translate »