Stopniowo ograniczać handel w niedziele

21 marca Sejm odrzucił obywatelski i poselski projekt ustawy ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy w handlu. To zła  wiadomość dla pracowników tej branży… – Projekt obywatelski podpisało ponad 120 tys. osób. Z kolei projekt poselski przygotowali...
Translate »