Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń

NSZZ "Solidarność"

Ta ustawa po prostu działa

Dane Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące działalności kontrolnej dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele zostały zaprezentowane 28 czerwca w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem było... czytaj dalej

Oświadczenie

UNI Global Union, światowa federacja związków zawodowych z sektora usług deklaruje podjęcie działań na rzecz wyeliminowania zjawiska podwójnych standardów traktowania pracowników w różnych krajach Unii Europejskiej przez międzynarodowe koncerny. Na Zjeździe przyjęto... czytaj dalej

Dziesiątki sklepów omijają zakaz sprzedaży

Inspekcja pracy ma pełne ręce roboty. Już wysyła do sądów wnioski o ukaranie. Wiele z nich dotyczy dużych sieci handlowych. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1127092,sklepy-omijaja-zakaz-handlu-w-niedziele.html Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 maja 2018... czytaj dalej

Wybory w Sekcjach

Alfred Bujara został wybrany przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność na kolejną kadencję. Nowym szefem branżowej struktury związku zrzeszającej pracowników banków został Marcin Stroński. Dwa Walne Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji... czytaj dalej

Pin It on Pinterest

Share This