Spotkanie związkowców z prezesem Reala

W dniu 7 kwietnia 2008r pomimo początkowo pewnych trudności doszło do długo oczekiwanego spotkaniu przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w firmie real,- Polska z Prezesem Zarządu firmy Panem Kef van Helberger. Podczas spotkania związkowcy podzielili się...

Niechęć do branżowych układów zbiorowych

W Polsce ponadzakładowymi układami zbiorowymi objętych jest tylko pół miliona pracowników zatrudnionych w trzech tysiącach przedsiębiorstw. Próby zawierania nowych układów są jednak podejmowane. NSZZ „Solidarność” wyszła właśnie z propozycją zawarcia układu zbiorowego...
Translate »