Pierwsze święta poza pracą

Pierwsze święta poza pracą w wolnej Polsce dla pracowników handlu już od 1 listopada 2007 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński w dniu 14 września 2007 roku podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy uchwaloną przez Sejm V kadencji w dniu...

Mobbing z fuzją w tle

Sprawa Dariusza Gojowczyka, ze względu na jego działalność związkową i społeczną, stanowi przypadek szczególny. Ale szykany, jakim podlega, są raczej typowe. I wypełniają znamiona tyranizowania oraz dyskryminacji z wewnętrznych antymobbingowych przepisów irlandzkiej...
Translate »