Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń

NSZZ "Solidarność"

IMG_9167

Prezydium Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

  • Alfred Bujara – Przewodniczący
  • Mieczysław Bielawski – Zastępca Przewodniczącego
  • Marcin Stroński – Sekretarz
  • Mieczysław Oko – Skarbnik
  • Joanna Włodarzewska-Gisz – Członek

Rada Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” (2014-2018)

Rada Sekcji Pracowników Handlu (2014-2018)

Rada Sekcji Bankowców (2014-2018)

Pin It on Pinterest

Share This