Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń

NSZZ "Solidarność"

Niedziela dla Rodziny – prosimy o przyśpieszenie! 500 tyś podpisów utknęło w szufladzie Marszałka Sejmu – podpisz petycję Misji Gabriela

Szanowny Panie Marszałku, w imieniu polskich rodzin składamy na Pana ręce apel o przyspieszenie i umożliwienie zakończenia prac nad złożonym 02 września 2016 r. projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Mając na uwadze dobro rodziny jako wielką i niewymierną wartość, jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy krok do stworzenia przestrzeni sprzyjającej wychowaniu i zacieśnieniu więzi między dziećmi i rodzicami.

Przejdź

Oświadczenie ws. stacji paliw

W związku z nieuzasadnionymi obawami dotyczącymi negatywnych skutków oddziaływania na regulację rynku paliw zapisów projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jako Przewodniczący Komitetu inicjatywy ustawodawczej oświadczam, że zawarte w projekcie Ustawy zapisy w sposób transparenty definiują w art. 2 pojęcie staliw płynnych tj. obiektów budowlanych, spełniających warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn.zm.). Jednocześnie zapisy projektu Ustawy wprowadzają w wyłączeniach zawartych  w art. 4 możliwość prowadzenia handlu:

Przejdź

Światowy zjazd UNI Commerce w Berlinie

W dniu poprzedzającym Światowy Zjazd Uni Commerce 12 Czerwca 2017 roku w Berlinie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego UNI Global sektora handlu w którym uczestniczył Kolega Alfred Bujara, Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” – członek tego Komitetu.

Przejdź

Handel w niedzielę – między zakazem a ograniczeniem

29 Czerwca 2017 Pan dr Mateusz Warchał, nasz ekspert, wypowiedział się w programie Rozmowy Niedokończone w telewizji Trwam. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Rozmowy Niedokończone Handel w Niedziele Między Zakazem a Ograniczeniem cz. I

Rozmowy Niedokończone Handel w Niedziele Między Zakazem a Ograniczeniem cz. II

Przejdź

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie brakiem  postępów w pracach legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele ( druk nr 870).j.

Przejdź

Oświadczenie ws. stacji paliw

Katowice 05.07.2017 r. Pan Poseł Adam Abramowicz  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.   W związku z nieuzasadnionymi obawami dotyczącymi negatywnych skutków oddziaływania na regulację rynku... czytaj dalej

Światowy zjazd UNI Commerce w Berlinie

W dniu poprzedzającym Światowy Zjazd Uni Commerce 12 Czerwca 2017 roku w Berlinie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego UNI Global sektora handlu w którym uczestniczył Kolega Alfred Bujara, Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ... czytaj dalej

Dołącz do nas!

Masz problemy w pracy? Uważasz, że w Twoim zakładzie pracy potrzebny jest związek zawodowy? Porozmawiaj z kolegami i zaproponuj założenie NSZZ „Solidarność”.

Siedziba Sekretariatu. Odwiedź nas!

Pin It on Pinterest

Share This