Wygrajmy niedziele

1 lutego w Warszawie podczas Konferencji „Wygrajmy niedziele” organizacje  pozarządowe, stowarzyszenia pracodawców, przedstawicieli  związków zawodowych oraz autorytetów ze świata nauki i polityki sygnują  porozumienia  o współpracy pod nazwą  „Przymierze na rzecz...

„Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”

1 lutego 2008 roku z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja „Wygrajmy Niedziele”, podczas której 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych oraz autorytety ze...
Translate »