Pakt społeczny na rzecz ograniczenia handlu

W dniu 15 września 2009 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbyła się Konferencja w sprawie „Paktu Społecznego na rzecz ograniczenia handlu w niedziele oraz problemów działalności małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu”. Organizatorami konferencji byli:...

Spotkanie Dialogu Wiedeńskiego w Warszawie

W dniach 14-16 września 2009 r. w Warszawie, na zaproszenie Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, odbyło się spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych sektora handlu państw Europy Środkowo-Wschodniej, skupionych w ramach grupy Dialogu Wiedeńskiego. Celem...
Translate »