Oświadczenie firmy NEXTMEN HR Consulting w sprawie przeprowadzonych badań dotyczących skutków Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, święta oraz niektóre inne dni

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi dotyczącymi rzekomej nierzetelności badań dotyczących skutków Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, święta oraz niektóre inne dni i stronniczości ich współrealizatora poprzez powiązanie jego osoby z autorstwem...
Translate »