WZD Sekcji Krajowej Bankowców

W dniu 30.05.2014 roku w Szczyrku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Bankowców  NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Sekcji Krajowej Bankowców na kadencję 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Mieczysław Bielawski, który był jedynym...

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Handlu

W dniu 29.05.2014 roku w Szczyrku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu na kadencję 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który...
Translate »