„Bieda nasza, polityka wasza”

Członkowie „Solidarności” z sieci handlowych przybyli 30 czerwca 2011 roku do Warszawy na manifestację z hasłem „w handlu pracuję za grosze i do domu biedę przynoszę”. Związkowcy domagają się miedzy innymi podniesienia minimalnego wynagrodzenia, które w większości...

Trzy pytania do Alfreda Bujary: UNI Europa

W ubiegłym tygodniu podczas zjazdu Uni-Europa Commerce w Madrycie, organizacji zrzeszającej związki zawodowe pracowników handlu ze wszystkich krajów Europy, przez aklamację powierzono Panu funkcję jej wiceprzewodniczącego. Jak Pan odebrał tą nominację? Nie odbieram...

Start europejskiego przymierza na rzecz niedzieli

Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w Brukseli deklaracje założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara....

Zjazd sektora handlu UNI Europa w Madrycie

W dniach 8-10 czerwca w Madrycie spotkali się przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników sektora handlu z całej Europy (w obradach wzięli także udział przedstawiciele związków z Turcji i Izraela). Zaznaczmy, że jest to największa grupa zawodowa...
Translate »