Stres w branży ubezpieczeń

Stres w branży ubezpieczeń

20 września 2015 roku zakończyło się badanie stresu w branży ubezpieczeń będące kontynuacją badań stresogenności wśród pracowników branż bankowych i ubezpieczeniowych. Badanie w formie ankiety on-line zostało wykonane w kilku firmach ubezpieczeniowych, w tym w PZU SA....

Pin It on Pinterest