W Lipsku zakończyło się dwudniowe spotkanie organizowane przez UNI Global Union na temat międzynarodowej kampanii w Amazon. W spotkaniu, które zgromadziło blisko 30 osób, uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech i Hiszpanii, reprezentanci Fundacji im. F. Eberta i Fundacji Róży Luxemburg, które wspierają działania związkowe oraz dziennikarze. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w Kongresie wyborczym Ver.di oraz strajku solidarnościowym, który obecnie odbywa się w Niemczech w amerykańskim gigancie handlu wysyłkowego.

Jak ważna dla Ver.di jest kampania w Amazon pokazał Kongres niemieckich związków zawodowych, który zgromadził blisko 1 tys. delegatów i dodatkowo 1 tys. gości. Zebrani na Kongresie delegaci, którzy wybrali na przewodniczącego na kolejną kadencję Franka Bsirske, cały jeden dzień z tygodniowego Kongresu poświęcili na debatę o sytuacji pracowników w Amazon i kampanii, którą od lat prowadzi Ver.di w tej sprawie. Uczestników spotkania odwiedziła także Stefanie Nutzenberger wybrana na zjeździe do zarządu federalnego Ver.di. – Amazon jest przykładem jak technika wpływa na wykorzystanie ludzi. Musimy uzgodnić konkretne kroki odnośnie wspólnych akcji i je zrealizować. Dbamy o dynamikę naszej kampanii, a jej międzynarodowy charakter jest pomostem do walki o lepsze warunki pracy dla pracowników Amazona – powiedziała Nutzenberger.

– Spotkanie dowiodło, że pracownicy Amazona na całym świecie borykają się z podobnymi problemami. My, pracownicy polskiego Amazona nie akceptujemy tak dużych dysproporcji płacowych. Ciągłe śrubowanie norm i niemożliwość ich wykonania wywołuje ogromną presję na pracownikach i odbiera nam możliwość uzyskania premii. System pracy w Amazon w niedalekiej przyszłości zacznie się w niekorzystny sposób odbijać na psychicznym i fizycznym zdrowiu pracowników. Chcemy, aby władze Amazona traktowały nas po partnersku, ponieważ na chwilę obecną jako pracownicy dajemy z siebie bardzo dużo otrzymując w zamian tak niewiele – powiedział na spotkaniu Grzegorz Cisoń, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Amazon.

Uczestnicy spotkania wsparli też strajk, który od tygodnia jest prowadzony przez Ver.di we wszystkich centrach wysyłkowych w Niemczech. Pracownicy domagają się zawarcia układu zbiorowego pracy.
– Zwracamy się do was z pozdrowieniem od Związku Solidarność, wyrażając nasze poparcie. Jesteśmy pod wrażeniem waszych działań, tak skutecznego upominania się o poprawę warunków pracy i płacy. Mam nadzieję, że pracownicy w Polsce w niedługim czasie podejmą podobne działania i upomną się o lepsze warunki pracy, gdyż w magazynach w naszym kraju są one nieporównywalnie gorsze. Nasi pracownicy pracują za 3,5 euro zaś w Niemczech pracownik zarabia prawie czterokrotnie więcej za tą samą pracę mówił Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Owacje na sali wzbudziła też wiadomość z USA, że pracownicy w Kalifornii rozpoczęli dziś pierwszy w historii Amazona strajk w Stanach Zjednoczonych.

Organizatorem spotkania był UNI Global Union Commerce. Było to już kolejne spotkanie międzynarodowej grupy roboczej, które odbywają się systematycznie i mają na celu zsynchronizowanie strategii kampanii na świecie. Związkowcy w ramach kampanii pod hasłem „Związki zawodowe razem na rzecz lepszej pracy w Amazon” zaplanowali działania zmierzające do rozwiązania problemów pracowników Amazona. Solidarność była reprezentowana przez liderów komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Amazon Polska Grzegorza Cisonia i Damiana Jekiela, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Alfreda Bujarę i kierownika Działu Rozwoju Komisji Krajowej Kacpra Stachowskiego.

Amazon został założony w Seattle przez Jeffa Bezosa w 1994 r. i jest największym na świecie przedsiębiorstwem handlu wysyłkowego. Oddziały firmy działają w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Chinach, Japonii, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii, Czechach i Polsce. W Polsce Amazon rozpoczął działalność we wrześniu 2014 roku. Do tej pory firma ulokowała w Polsce 3 centra dystrybucyjne, w których zatrudnia 6 tys. pracowników, a organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Amazon powstała w styczniu tego roku.

Translate »