List otwarty do Głównego Inspektora Pracy

Pan Tadeusz Zając Główny Inspektor Pracy List otwarty Wobec braku krajowego tematu kontrolnego Państwowego Inspekcji Pracy w zakresie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych oraz związanych z tym ograniczeń w ilości...
Translate »