Informacja prasowa NSZZ „Solidarność”

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjęła decyzje wszystkich dużych sieci handlowych o zamknięciu placówek w Święta Bożego Narodzenia. Członkowie naszego związku pracujący w różnych sieciach handlowych potwierdzają, że 25 i 26...

Priorytet do kontrola supermarketów

Kontrole egzekwujące poprawę przestrzegania prawa i bezpieczeństwa w supermarketach to jeden z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. Program ten PIP przedstawiła działającej przy Sejmie Radzie Ochrony Pracy. Jak poinformowała główna inspektor pracy Anna...
Translate »