Strike in Poland only a matter of time?

Prime Day is the definition of the Amazon sales every year during summer. For Polish employees, this means implementing obligatory overtime, blocking holidays and a lot of work. A very high work rate is overclocked to the limits of durability. It is unacceptable for...

Strajk w Polsce kwestią czasu ?

Prime Day to określenie wyprzedaży organizowanych przez Amazon corocznie w okresie letnim. Dla Polskich pracowników oznacza to wprowadzenie obowiązkowych nadgodzin, zablokowanie urlopów oraz ogrom pracy. Bardzo wysokie tempo pracy podkręcane jest do granic...

Ta ustawa po prostu działa

Dane Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące działalności kontrolnej dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele zostały zaprezentowane 28 czerwca w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem było...
Translate »